Annons

FACIT Kunskapsakuten Multipel Skleros

Facit på testet i Kunskapsakuten nr 8.2010 om multipel skleros.

8 dec 2010, kl 12:37
0

1.  Varför attackerar immunförsvaret CNS hos MS-patienter?

SVAR: Relativt mycket är känt om de immunologiska reaktioner som sker vid MS, men själva orsaken till att immunförsvaret går till attack mot nervsystemet är inte känt men många forskargrupper försöker hitta grunden till sjukdomen.

2. Vilken är risken om ett MS-läkemedel har för bred effekt?

SVAR: Om läkemedlet har för bred effekt och allt för effektivt dämpar immunförsvaret i CNS finns risken att vissa virus som kan ta sig över blod- hjärnbarriären, som till exempel JC-viruset, får härja fritt i CNS vilket leder till allvarliga infektioner. Det är till exempel förklaringen till att vissa patienter, om än mycket få, som behandlas med Tysabri (natalizumab), drabbas av progressiv multifokal leukoencefalopati, PML.

3. Vilken behandling är den enda som kan ges till ammande kvinnor med skov?

SVAR: Kortison i form av Solu-Medrol (metylprednisolon).

4. Nämn två saker som ger 20 gånger högre risk att drabbas av MS?

SVAR: Om man röker och samtidigt har genkombinationen HLA-DR15 i kombination av avsaknad av en skyddande gen mot MS.