Annons
Få verkar ta för mycket paracetamol

Få verkar ta för mycket paracetamol

En webbaserad enkätstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Health Policy har undersökt hur, var och varför svenskar köper paracetamol. Av de svaranden rapporterade endast 0,5 procent att de tog en daglig dos som översteg den rekommenderade maxdosen.

6 dec 2016, kl 11:10
0

Annons

Vad är Medborgarpanelen

Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet drivs av Statsvetenskapliga institutionen för att främja forskning om opinion, demokrati, politiskt beteende, annan samhällsvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga samarbeten. Medborgarpanelen består i dagsläget av drygt 60 000 aktiva deltagare som regelbundet deltar i olika webbenkäter åt svenska och internationella forskningsprojekt.

Bakgrunden till studien är bristen på kunskap om hur paracetamol, en av de vanligaste och mest kända receptfria substanserna mot smärta och feber, används.

Detta tillsammans med ökningen av förgiftningar med paracetamol som rapporterades efter att läkemedlen blev tillgängliga utanför apotek 2009, gav anledning att se över hur svenskarna konsumerar paracetamol. Det skriver forskarna, som är Tove Hedenrud och Helle Håkonsen vid Göteborgs universitet.

– Jag är positivt förvånad över att inte fler angav en högre dygnsdos än den som rekommenderas, säger Tove Hedenrud. Jag trodde jag nog att gemene man ibland tar mer än rekommenderat.

I studien har inköpsvanor och användningsorsaker studerats. Dessutom har frågor ställts om var studiedeltagarna har hittat information om läkemedlet.

Resultatet visar på en mycken liten felaktig användning av paracetamol. En halv procent, 13 personer, rapporterade en högre daglig dos än maxdosen (4 gram per dygn). Den högsta rapporterade dosen var 6 gram.

Samtidigt visade resultatet en utbredd användning; över 70 procent sade sig ha tagit paracetamol under de senaste tre månaderna. Två tredjedelar hade tagit paracetamol under fem dagar eller färre under samma period. Åtta procent uppgav att de hade tagit paracetamol under 21 dagar eller mer.

Datainsamlingen genomfördes under oktober 2015, det vill säga en månad innan försäljning av paracetamol i tablettform återigen blev otillåtet utanför apotek, genom den så kallade Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet, en webbaserad panel som omfattar över 50 000 svenskar.

Ett urval av 6 000 svenskar valdes slumpmässigt ut med representativ fördelning på ålder, kön och utbildningsnivå. Lägsta deltagaråldern var 18 år. Deltagarna fick  en inbjudan via mail att svara på frågor om användning, köpvanor och var de inhämtat information om paracetamol.

Av de inbjudna svarade 58 procent. De som fyllt i att de aldrig använde paracetamol uteslöts, och det slutliga urvalet för analys blev 3 120 personer.

De vanligaste skälen till att ta paracetamol var huvudvärk, feber, muskelvärk- och ledvärk. Mindre vanliga orsaker var tandvärk, mensvärk, magont och sömnlöshet.

Att köpa paracetamol utan recept var vanligast, över 80 procent sade att de hade gjort det. Närmare två tredjedelar uppgav att de i huvudsak köpte paracetamol på apotek. Bland de yngre intervjupersonerna var det vanligare att köpa på andra försäljningsställen, jämfört med de äldre respondenterna.

På frågan om var man hittade information om läkemedlet, var det vanligaste svaret läkemedelsförpackningens bipacksedel. De yngsta deltagarna rapporterade i större utsträckning jämfört med äldre att de funnit informationen på Internet.

Kvinnor svarade i högre grad än män att de fått information från apotekspersonal. De med lägst utbildning angav också i högre utsträckning apotekspersonal som informationskälla och i lägre grad bipackssedlar och Internet.

Forskarna skriver att det är viktigt att informationstexten på bipacksedeln är lätt att förstå, eftersom bipacksedeln visat sig vara den viktigaste informationskällan. Tidigare studier har visat att informationen på bipacksedlar inte alltid är lättbegriplig för alla som behöver förstå den. 

Den viktiga roll som apotekspersonal har när det gäller information och rådgivning betonas också.

Forskarna påpekar att studien har sina begränsningar. De som med syfte att skada sig själva tar paracetamol syns till exempel inte bland deltagarna. Representativiteten är ändå en av studiens styrkor, anser de.

Att studien kan bidra till en ökad kunskap om hur konsumtionen av paracetamol ser ut för vanliga människor tycker Tove Hedenrud är värdefullt.

– Jag tycker att ett viktigt resultat är hur unga vuxnas köpvanor ser ut och vad som är deras informationskällor. Det finns inte så mycket kunskap om detta och här behöver vi fördjupa oss mer genom olika typer av forskningsmetoder, säger hon.

 

 

Bakgrund försäljning av paracetamol

I november 2009 blev det tillåtet att sälja och köpa paracetamol på andra ställen än apotek, till exempel mataffärer och bensinstationer. Syftet var ökad tillgänglighet för konsumenterna, lägre priser och samtidigt en säker och lämplig användning av läkemedlen. Reformen innebar att försäljning kunde ske helt utan professionell rådgivning om användning och dosering, eftersom personal på försäljningsställen som inte är apotek inte kan ge någon medicinsk rådgivning.

När Statskontoret gjorde en utvärdering om hur reformen fallit ut, fann man att vissa mål var uppfyllda medan andra inte var det. Den ökade tillgängligheten var det ingen tvekan om, och priserna hade sjunkit. Säkerheten var det sämre ställt med. Många kommuner hade inte påbörjat några inspektioner av försäljningsställena som man enligt lag skulle göra. En studie visade att personal givitråd till kunder på försäljningsställen som inte var apotek.

På grund av ett ökat antal förgiftningar bestämde Läkemedelsverket 2015 att paracetamol i tablettform inte längre skulle få säljas utanför apotek från och med 1 november samma år.

Föregående artikel Lovande resultat för ovanlig sjukdom
Nästa artikel Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng