Annons

EU-direktiv kan hämma klinisk forskning

EU-direktivet gällande klinisk forskning ska vara implementerat i medlemsländerna i maj nästa år. Men nu växer oron för att direktivet kan hota forskning som inte sponsras av ett läkemedelsföretag.

30 jun 2003, kl 13:36
0

Annons

EU-direktivet om klinisk forskning skapar extra byråkrati och höga kostnader och kan därför hota samhällsfinansierad forskning. Oron uttrycktes nyligen i en artikel i engelska tidningen The Guardian. I veckans nummer av tidskriften The Lancet finns också en ledare där det påstås att det finns all anledning för kliniska prövare, som inte sponsras av ett företag, att vara rädda.

Direktivet klubbades igenom i april 2001 och ska implementeras som lag i medlemsländerna i maj 2004. Syftet med direktivet är att sätta en legal standard i hela EU för hur kliniska prövningar ska gå till. Tanken var också att kommersiell läkemedelsforskning skulle underlättas så att europeisk läkemedelsindustri får möjligheter att klara konkurrensen från andra håll.

Enligt direktivet ska alla kliniska prövningar ha en enda sponsor som är juridiskt ansvarig för hela processen. Ledarskribenten i The Lancet menar att detta kan bli mycket problematiskt för den samhällsfinansierade forskningen. Där är samarbeten vanliga och olika personer eller organisationer kan ha ansvar för olika delar av en prövning. Icke-kommersiella forskningsorganisationer kan också behöva investera i infrastruktur och personal för att klara den ökade administration och dokumentation som direktivet kräver.