Annons

ESC: Notiser

Färre infarkter efter antibiotika En engelsk studie tyder på att antibiotika som tillägg till vanlig behandling kan ha positiv effekt efter hjärtinfarkt, skriver DagensMedicin.se. 324 patienter randomiserades till en veckas antibiotikabehandling eller placebo. I gruppen som fick antibiotika inträffade 40 procent färre infarkter under det uppföljande året, jämfört med placebogruppen. Några absoluta siffror har dock […]

21 sep 2001, kl 18:26
0

Annons

Färre infarkter efter antibiotika

En engelsk studie tyder på att antibiotika som tillägg till vanlig behandling kan ha positiv effekt efter hjärtinfarkt, skriver DagensMedicin.se. 324 patienter randomiserades till en veckas antibiotikabehandling eller placebo. I gruppen som fick antibiotika inträffade 40 procent färre infarkter under det uppföljande året, jämfört med placebogruppen. Några absoluta siffror har dock ännu inte presenterats.

Endotelinantagonist sänkte måttligt förhöjt blodtryck

Genom att specifikt blockera vasokonstriktorn endotelin med en endoteligantagonist kan blodtrycket sänkas. Heat-2-studien studerade hur patienter med mild eller måttlig hypertoni reagerade på att byta till en endoteligantagonist, darusentan. Patienterna fick 10, 30 eller 100 mg darusentan, eller placebo. Efter sju veckor var blodtryckssänkningen bättre i darusentangruppen jämfört med placebo och något bättre än patienternas tidigare behandling. Patienterna på högre doser upplevde dock fler biverkningar.

Läkemedel på stent minskade återfall

Patienter som fått ballongvidgning av hjärtats kranskärl kan kanske helt slippa problemet med restenoser, skriver DagensMedicin.se. I Ravel-studien slumpades 238 patienter till behandling med en stent av standardtyp eller en stent som behandlats med det immunosuppressiva läkemedlet sirolimus. Resultaten efter 210 dagar presenterades på kongressen. I gruppen som fått en vanlig stent hade 26 procent fått en restenos. I gruppen som fått en sirolimusbehandlad stent fanns inte ett enda fall av restenos. Långtidsdata ska avgöra om restenoser bara skjuts upp eller förhindras helt och hållet.