Annons

Enklare att rapportera biverkningar

Läkemedelsverket har lanserat en e-tjänst som gör det möjligt för
patienter och konsumenter att rapportera om biverkningar via verkets
webbplats.

11 jun 2008, kl 11:52
0

Annons

Fram till nu har den som velat anmäla en biverkning av ett läkemedel haft att välja på att själv skriva till Läkemedelsverket, alternativt använda sjukvårdens formulär. I Uppsala har patienter och konsumenter även haft tillgång till blanketter för biverkningsrapportering på stadens apotek.
– Uppsalaprojektet startade för några år sedan och har utgjort grunden till den nationella patientrapportering som nu kan göras via Läkemedelsverkets webbplats, säger Gunilla Sjölin-Forsberg på Enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Under projekttiden har Läkemedelsverket fått in ett par hundra biverkningsanmälningar som har varit en hjälp i utformningen av e-tjänsten.
-Rapporteringen från landet i övrigt har varit låg men förhoppningsvis kommer den nya tjänsten leda till att fler hör av sig. Tillgängligheten har ökat för konsumenterna och de kan till exempel välja att göra sin rapportering på kvällstid, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Bland annat tror hon att e-tjänsten kommer att ge bättre kunskap om biverkningar av receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Den lagstadgade biverkningsrapporteringen från hälso- och sjukvården kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Den sker endast delvis på elektronisk väg idag men Läkemedelsverket vill arbeta för att en elektronisk rapportering via de olika journalstöden i sjukvården ska bli möjlig.