Annons

Enkel metod påvisar biverkningar av herpesmedicin

Ett fåtal patienter som får herpesläkemedel riskerar att få allvarliga biverkningar från centrala nervsystemet. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet presenterar en enkel metod för att ta reda på vilka dessa patienter är.

7 sep 2010, kl 16:31
0

Aciklovir och valacyklovir används av miljontals människor världen över som behandling mot olika typer av herpesvirusinfektioner. Läkemedlen anses ha få och lindriga biverkningar. Men ett fåtal patienter löper risken att få allvarligare biverkningar, något som observerades redan när läkemedlen lanserades i början av 80-talet.

Försämrad njurfunktion hör till de ovanligare biverkningarna, liksom symtom från det centrala nervsystemet. Förvirring, hallucinationer, medvetandepåverkan och även medvetslöshet har rapporterats hos ett fåtal personer som fått behandling med läkemedlen, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Det kan vara svårt att skilja på symtom som är orsakade av infektion i centrala nervsystemet och eventuella biverkningssymtom. Om en patient fått hjärnhinneinflammation orsakat av herpesvirus ska behandlingsdosen med läkemedel ökas, men om patienten har symtom orsakade av biverkningar bör behandlingen istället avbrytas.

Ett specifikt biverkningsfall vid Karolinska Universitetssjukhuset, där en njursjuk patient drabbades av hallucinationer, föranledde den forskningsstudie som nu resulterat i en avhandling. Forskarna vid Institutionen för laboratoriemedicin har funnit en markör för orsaken till biverkningssymtomen, och till följd av detta en metod att utröna om en patient lider av biverkningsorsakade symtom eller symtom orsakade av infektion i centrala nervsystemet. Och alltså vilka patienter som följdaktligen kan behandlas med herpesläkemedel.