Annons
Enable-2 får fortsatt finansiering 2023

Enable-2 får fortsatt finansiering 2023

Enable-2 kan fortsätta jakten på nya antibakteriella läkemedel tack vare ett anslag från Vetenskapsrådet.

19 dec 2022, kl 08:16
0

Annons
Anders Karlen.

Anders Karlén.

Forskningsplattformen Enable-2 stöder forskningsprojekt som är inriktade på att utveckla nya antibiotika och andra antibakteriella läkemedel. Satsningen koordineras av den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Det hela är en fortsättning på EU-projektet Enable (European gram negative antibacterial engine). Detta var på väg att läggas ned efter avslutad projekttid. Men det räddades med svenska statliga pengar till en fortsättning under 2021-2022, kallad Enable-2.

Enabel-2:s första utlysning väckte stort gensvar. Ur ansökningsfloden valde koordinatorerna i våras fyra projekt vid olika universitet i Sverige som nu får plattformens stöd.

Och nu har Vetenskapsrådet meddelat att forskningsplattformen får 25 miljoner kronor för sitt andra verksamhetsår, 2023.

– Vetenskapsrådets beslut är oerhört välkommet. Läkemedelsutveckling tar många år i anspråk, och att vi nu får förnyade anslag är ett viktigt steg i att säkra Enable-2:s verksamhet på sikt, säger professor Anders Karlén, plattformens koordinator, i en artikel på Uppsala universitets webbplats.

Tack vare de nya pengarna kommer Enable-2 vid årsskiftet att öppna en andra utlysning. Där kan forskare söka stöd för sina projekt för att hitta nya läkemedel mot bakteriella infektioner. Anders Karlén hoppas på stort intresse även denna gång:

– Utveckling av nya antibiotika är en central del i att möta problematiken med resistenta bakterier, och idag är behoven så akuta att det krävs ett intensifierat arbete på detta område. Just nu undersöker vi möjligheten att inkludera Europa i utlysningen, då en ännu bredare pipeline in i systemet ökar vår chans att få ut största möjliga värde i andra änden.