Annons

Efterlängtat behandlingsgenombrott ? men infektionsrisken oroar

Behandlingen av reumatoid artrit har tagit ett rejält kliv framåt tack vare de nya TNF-hämmarna. Infektionsrisken ökar dock med behandling och fallrapporter om tuberkulos oroar.

21 feb 2002, kl 21:00
0

Annons

För många patienter med reumatoid artrit har de nya TNF-alfa-hämmarna inneburit ett lyft i livskvalitet.
? Det finns många fina exempel på patienter som gått från en fysiskt begränsad tillvaro i rullstol till ett väsentligt mer aktivt arbets- och fritidsliv, säger Lena Öhrsvik, ordförande i Reumatikerförbundet.


Revolution


Rolf Oding, överläkare och klinikchef på reumatologen vid Centrallasarettet i Västerås, instämmer i lovorden.
? För de patienter som svarar bra på behandlingen har detta inneburit en revolution. Många har fått stor hjälp att komma tillbaka till ett normalt liv och sluppit ett stort lidande. Genombrottet har dock även berott på att vi lärt oss använda de äldre läkemedlen på ett bättre sätt.
? Samtidigt är det viktigt att betona att medlen inte fungerar för alla och att vi inte känner till effekterna på lång sikt.


Fallrapporter om tuberkulos


Eftersom behandlingen hämmar en central del av immunförsvaret fanns vid introduktionen ? trots att de kliniska prövningarna inte visat några alarmerande siffror ? farhågor om biverkningar i form av svåra infektioner.
Farhågorna har delvis besannats och det finns exempel på reumatiker som avlidit på grund av infektioner som uppkommit efter att TNF-hämmande behandling inletts.
? Jag har sett patienter som råkat ut för tunga infektioner som ibland krävt upp till ett halvårs sjukvårdstid. Det handlar ofta om tillstånd som egentligen är triviala, exempelvis urinvägsinfektioner, som utvecklas till sepsis, säger Rolf Oding.
Enligt Marie Vallgårda, överläkare och klinikchef vid regionsjukhuset i Örebro, verkar frekvensen av allvarliga infektioner vara högre än vad som framgått av de kliniska prövningarna.
? Jag känner en viss oro inför de fallrapporter av tuberkulos som rapporterats och de misstankar som framförts om en påverkan på immunförsvaret mot tumörer. Detta kräver förstås fortsatt stor uppmärksamhet, säger Marie Vallgårda.
? Äldre patienter kan ha fått en släng av tuberkulos i unga år utan att de vetat om det. Infektionen har sedan legat latent i decennier, för att aktiveras när immunförsvaret försvagas i samband med den TNF-hämmande behandlingen.


Höga krav på vården


Behandlingen ställer också helt nya krav på reumatikervården; kapaciteten på mottagningarna måste vara sådan att man klarar de nya, avancerade behandlingsprotokollen.
Behandling med infliximab (Remicade) ges exempelvis som intravenös infusion under två timmar var sjätte till åttonde vecka, och kräver att patienterna behandlas med metotrexat. På grund av biverkningsrisken måste dessutom patienterna övervakas i några timmar efter varje behandlingsomgång.
? Varje enskilt behandlingstillfälle kräver en halv sjuksköterskedag. Visserligen kan flera patienter behandlas parallellt, men kostnaden för detta ska alltså läggas till läkemedelskostnaderna som inte precis är låga, säger Rolf Oding.
På Centrallasarettet behandlas ett 40-tal patienter med endera av de nya läkemedlen, en siffra som långsamt ökar.
? De patienter som blir aktuella för behandling är starkt selekterade och ska uppfylla kriterier som uppställts av Svensk Reumatologisk Förening, säger Rolf Oding.