Annons

Efter framgången för italienskt Losec: Fler vill parallellimportera läkemedel

Under den närmaste tiden kan fler parallellimporterade läkemedel finnas tillgängliga på apoteken. De svenska företagen Cross Pharma och Medartuum har redan ansökt om godkännande för flera läkemedel och nu kommer danska Paranova, med stor erfarenhet från våra nordiska grannländer.

20 jul 2002, kl 17:03
0

Annons

Startsträckan för parallellimporterade läkemedel var lång i Sverige. Ännu finns enbart parallellimporterat Losec i landet. Men efter den snabba succén, Cross Pharma har på kort tid tagit en femtedel av marknaden, finns nu ansökningar från två svenska företag om parallellimport av ytterligare cirka 15 läkemedel hos Läkemedelsverket.
Under maj skickade dessutom det danska företaget Paranova in ansökningar om ett flertal produkter. Verksamheten kommer att drivas i dotterbolaget Paranova Läkemedel AB, med säte i Stockholm.
? Vi räknar med att våra produkter ska finnas ute på apoteken i början av 1998. Vi vill gärna vara igång tidigare, men det beror på hur lång tid det tar innan godkännandena från Läkemedelsverket kommer, säger Erik Pfeiffer, VD för Paranova.


Omsätter kvarts miljard i Danmark
Paranova har funnits i Danmark sedan 1990 och säljer där cirka 400 olika läkemedel. Företaget är också verksamt i Norge och Finland och omsätter en kvarts miljard kronor enbart i Danmark.
Paranova har länge studerat förutsättningarna att inleda parallellimport även till Sverige. Men inte minst storleken på de registrerings- och kontrollavgifter Läkemedelsverket tar ut har haft en avskräckande effekt. Två förändringar sedan 1994 har fått företaget att ta steget nu.
? Det viktigaste är läkemedelsreformen och att patienten nu får betala mer själva. Nu finns helt andra incitament att ta ett billigare läkemedel, säger Erik Pfeiffer.
? Det andra är att vi sett en stor förändring i attityden hos både Apoteksbolaget och distributörerna ADA och Kronans droghandel. 1994, på Åke Hallmans tid, fanns inget intresse att medverka till sänkta läkemedelskostnader, säger Erik Pfeiffer.
Dessa förändringar har bidragit till att Paranova nu vill starta parallellimport till Sverige. Men inledningsvis blir det ett begränsat antal produkter.
Erik Pfeiffer har inga illusioner om att svenska Läkemedelsverket kommer att sänka sina avgifter. Men han är övertygad om att det skulle bli en god affär för staten. Sänkta avgifter skulle kunna leda till att fler parallellimporterade produkter kommer in i Sverige.
? Både Danmark och Norge halverade avgifterna. Det ledde till att staten sparar ett belopp som är flera gånger högre än vad man förlorar i form av sänkta avgifter, säger Erik Pfeiffer.


Expansiva planer
Paranova är ännu enbart verksamt i Norden. Men företaget hyser större planer.
? Vi har redan inregistrerat dotterbolag i Holland och Österrike, säger Erik Pfeiffer.
Under överskådlig tid kommer Paranova att vara ett parallellimporterande företag. Men på sikt finns till exempel försäljning av generika med i bilden.
? Visst minskar prisskillnaderna på läkemedel inom EU. Det minskar också våra marginaler. Men å andra sidan utökas EU och det kommer nya läkemedel som fortfarande har olika priser, säger Erik Pfeiffer.


Cross Pharma utökar
Cross Pharma nöjer sig inte med framgångarna för sitt parallellimporterade Losec. Företaget har lämnat in ett tiotal ansökningar för godkännande. VD Freddie Norberg vill dock inte säga vilka läkemedel det är.
? Våra ansökningar gäller läkemedel med stor försäljning i volym och värde. Bland de mest sålda finns egentligen bara ett undantag, Cipramil. Det har dålig spridning i länder med låga priser, säger Freddie Norberg.
Enmansföretaget Medartuum i Göteborg utmanar Cross Pharma. Företaget har nyligen bytt namn från PharmaNord.
? Vi vill i första skedet parallellimportera fyra olika läkemedel, säger Urban Edman, Medartuum. Han har tidigare arbetat hos Baxter och Pharmalink.
Medartuum har parallellimport som en del av sin planerade verksamhet.
? Jag tror att ett hundratal olika läkemedel kan bli intressanta för parallellimport så småningom. Men parallellimport kommer bara att finnas i Europa under en kort tid. Priserna kommer att bli lika i framtiden. I stället kommer generiska läkemedel att bli vår ryggrad framöver. Dessutom kommer vi att sälja diagnostiska testremsor, säger Urban Edman.
Företaget ligger i startgroparna, för att komma i gång snabbt med distributionen när godkännandet av deras läkemedel kommer.
? Vi har förberett lager utomlands, så inom ett par veckor efter godkännandet kommer vi att kunna leverera, säger Urban Edman.