Annons
E-verifikation av läkemedel försenas ytterligare

E-verifikation av läkemedel försenas ytterligare

Sverige skjuter upp slutligt införande av e-verifikation av läkemedel på grund av det känsliga läget.

1 apr 2020, kl 12:01
0

Annons
Kristina von Sydow.

Kristina von Sydow.

E-verifikation av läkemedel är, som Läkemedelsvärlden tidigare berättat, EU:s nya system för att stoppa läkemedelsförfalskningar. En unik 2D-kod gör att läkemedlen går att spåra bakåt från apoteket till tillverkaren.

Den nya förordningen trädde i kraft 9 februari 2019. Men Sverige och de flesta andra medlemsländer har valt att på olika sätt mjukstarta. Syftet är att förhindra att ovana hos användare och barnsjukdomar i IT-systemen ska leda till att patienter inte får sina läkemedel.

E-verifikation skjuts upp

Enligt den tidigare planen var det i Sverige dags för det sista steget i införandet om ett par månader.

– Vår tidigare målbild var att vi skulle ta nästa steg och införa e-verifikation fullt ut i mitten av maj, säger Kristina von Sydow, vd i föreningen E-verifikation i Sverige, e-vis.

Men så blir det inte. E-vis har i samråd med Sveriges apoteksförening omprövat sin plan. Detta i ljuset av det ansträngda läget i läkemedelskedjan på grund av coronakrisen.

– Pandemin har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på läkemedel. De två svenska läkemedelsgrossisterna arbetar för högtryck med att distribuera betydligt större läkemedelsvolymer än vanligt. Och även övriga aktörer har större påfrestningar än normalt, framhåller Kristina von Sydow.

– I detta känsliga läge vore det inte ansvarsfullt att genomföra det sista steget i införandet. Systemet fungerar bra som det används just nu och vi vill inte störa genom att göra några förändringar. Allt med tanke på patientsäkerheten.

Infört stegvis

Sedan våren 2019 har de svenska apoteken infört e-verifikation stegvis under samordning. Medan övriga aktörer i Sverige redan från början har varit skyldiga att tillämpa systemet fullt ut, har apoteken fått särskilda instruktioner. De har hela tiden scannat koderna, men hanterat vissa typer av felsignaler på ett annat sätt än de ska göra i skarpt läge. Detta gäller sådana felsignaler som kallas datafel och som inte misstänks bero på förfalskningar.

Den anpassade hanteringen har inneburit att när apoteket scannar förpackningen så får läkemedelsföretaget rapport om felsignalen och kan utreda den. Samtidigt lämnar apoteket trots felsignalen ut läkemedlet.

Mjukstarten, kallad stabiliseringsperiod, är indelad i olika faser där apoteken successivt har fått börja ta allt fler typer av datafelsignaler ”på allvar”.

– Vi är väldigt nöjda med vår svenska approach att införa systemet med ett steg i taget, säger Kristina von Sydow.

När apoteken ska kunna ta det sista, nu uppskjutna steget kan hon ännu inte säga.

– Det beror på samhällsutvecklingen. Vi kommer att göra en förnyad bedömning i slutet av april.

Ökad risk för förfalskningar

Redan med dagens tillämpning kan e-verifikationssystemet avslöja läkemedelsförfalskningar. På svenska apotek har dock ingen förfalskning ännu upptäckts, vilket däremot skett i andra EU-länder.

Den ökade efterfrågan i pandemins spår anses nu också öka risken för att kriminella försöker sig på läkemedelsförfalskningar. Detta varnade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA nyligen för.

– Vi på e-vis är medvetna om den ökade sårbarheten och tar nu ett ökat ansvar för att bidra till att förhindra att vi får in förfalskningar på svenska apotek, säger Kristina von Sydow.

– Vi hjälper apoteken genom ökad monitorering av de felsignaler som dyker upp för att exempelvis upptäcka avvikande mönster.