Annons

Dyrare för patienter och landsting

Läkemedel utanför förmånen kostar allt mer för både patienter och landsting. Det visar en delrapport från TLV.

1 okt 2014, kl 11:08
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utreder på uppdrag av regeringen läkemedel utanför förmånen. Nu har myndigheten lämnat en första delrapport, som handlar om vilka konsekvenser det får när ett läkemedel inte ingår i förmånerna.

TLV konstaterat att det har skett stora förändringar på apoteksmarknaden och hur läkemedel prissätts och subventioneras. Kostnaden för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har ökat från cirka 500 miljoner kronor till mer än 2 miljarder under de senaste tio åren. Det beror dels på ökade kostnader för smittskyddsläkemedel och dels på att företagen allt oftare väljer att plocka läkemedlet ur förmånen. 

När ett läkemedel inte ingår i förmånen får det inte heller bytas ut. Det är också fri prissättning för apotek och läkemedelsföretag. En konsekvens är en ökad kostnad för både patienter och landsting. Men det finns också en risk att det skapar merarbete för förskrivare och apotekspersonal. Myndigheten påpekar också att det finns en risk att högkostnadsskyddet för patienter urholkas på lång sikt.

Det är främst är smittskyddsläkemedel, potensläkemedel och preventivmedel som står för merparten av kostnaderna utanför förmånen, enligt delrapporten. 

Det behövs en enkel och lättillgänglig prisinformation för läkemedel som inte ingår i förmånen, anser TLV, eftersom priset på grund av fri prissättning kan variera stort. Det finns inte heller någon uppdaterad information om ett läkemedel ingår i högkostnadsskyddet eller inte lätt tillgänglig för förskrivare. Det kan också leda till en ökad kostnad för patienterna eftersom apoteken inte får byta ut läkemedel som inte ingår i förmånen. Även ojämlik vård är en konsekvens som lyfts fram av myndigheten.
– Bristen på enkel prisinformation gör det svårare för patienter att välja apotek och de riskerar därmed att få betala onödigt mycket för sina läkemedel, säger Ann Einerth, koordinator på TLV, i ett pressmeddelande.

Senast den 1 mars nästa år ska TLV lämna en slutrapport där myndigheten ska lämna förslag på åtgärder på kort och lång sikt. I uppdraget ingår inte att utreda den fria prissättningen för receptbelagda läkemedel utanför förmånen.