Det här vill EU se hos EMA:s framtida värdland

Det här vill EU se hos EMA:s framtida värdland

En plats som kan behålla och attrahera högt utbildad personal är ett av kriterierna för EMA:s nya värdland.

24 maj 2017, kl 12:15
0

Annons

Senast den 31 juli ska ansökan om att husera den europeiska läkemedelsmyndigheten vara inlämnad. Det skriver Financial Times som tagit del av det 18 sidor långa dokument med kriterier för EMA:s framtida värdland.

Europarådets president Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lade i måndags fram kriterierna inför den omröstning om både den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska bankmyndigheten EBA som kommer att ske ”senast i oktober”, skriver Financial Times.

I kriterierna för EMA:s framtida placering läggs enligt tidningen stor vikt vid behovet av att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt under och efter flytten. Den nya lokalisationen ska också vara beskaffad så att befintlig personal vill följa med vid en flytt och vara attraktiv för att rekrytera ny högutbildad personal.

Vidare innehåller kriterielistan frågan om det kommande värdlandet kan husera EMA:s arkiv bestående av 34 000 lådor med dokument och om man kan betala delar av eller hela EMA:s hyra för de nuvarande lokalerna på Canary Wharf i London. Myndigheten flyttade in i de då nybyggda lokalerna år 2014 och ska enligt avtalet betala 16 miljoner euro, exklusive skatter och avgifter, i hyra per år fram till år 2039.

Till dessa kriterier kommer också det nya värdlandets tillgänglighet för besökare och kapacitet att ordna minst 30 000 hotellnätter per år. Även tillgången till utbildning med internationella skolor för cirka 650 medföljande barn är ett kriterium, liksom tillgång till övriga arbetsmöjligheter.

Enligt Financial Times kommer valet av värdland att föregås av ett komplext röstningsförfarande i flera steg. Det slutgiltiga valet kommer att stå mellan två kandidater där vinnaren utses med enkel majoritet. Skulle kandidaterna inte kunna skiljas åt efter detta avgör lotten vilket land som blir EMA:s nya hemvist.

Beslutet om var EMA ska förläggas efter Brexit ska enligt tidningen fattas senast i oktober. Eftersom inget land kommer att tilldelas både EMA och bankmyndigheten EBA kommer omröstningen om EMA ske först.