Defekta adrenalinpennor i omlopp

Ett fåtal injektionspennor av märket Jext har ett fel som gör att läkemedlet inte sprutas ut.

11 Nov 2013, kl 11:46
0

Problemet upptäcktes vid rutinkontroller av Jext 150 mikrogram och 300 mikrogram adrenalinlösning i autoinjektor. Problemet består i att ett fåtal pennor inte levererar något av den avsedda dosen.
– Men det är mycket få av pennorna, problemet beräknas förekomma i mindre än 1 av 3000 pennor, säger Annika Ekbom Schnell på Läkemedelsverket.
På årsbasis säljs det cirka 24 000 av de här injektionspennorna i Sverige.

Läkemedelsverkets rekommendation är att patienter som använder det här läkemedlet alltid bör ha med sig två pennor.
– Eftersom man inte kan se om man fått injektionen eller inte rekommenderar vi att den som inte tycker sig få effekter efter 5 – 15 minuter tar ytterligare en injektion, säger Annika Ekbom Schnell.

Ingen läkemedelsmyndighet i Europa har hittills fått in rapporter om incidenter med injektorer som inte fungerat. I Norge har man till skillnad mot Sverige beslutat att stoppa försäljningen av injektionspennorna. 
– Jag har inte kunnat ta del av skälen bakom det norska beslutet. Men vi väljer att inte dra tillbaka Jextpennorna eftersom vi i nuläget inte har tillgång till ersättningsprodukter, säger Annika Ekbom Schnell.