De flesta generikabyten samhällsekonomisk förlust

De flesta byten till generika som Apoteket genomför inom ramen för den nya reformen ger bara en marginell vinst. Vägs merarbetet för personalen in är dessa byten en ren förlustaffär.

18 nov 2002, kl 13:09
0

Annons

Det framgick av statistik som Apoteket presenterade vid en pressträff i mitten av november. Vid 61 procent av de byten till generika eller parallellimporterade läkemedel som genomfördes på apoteken i oktober var prisskillnaden mellan förskrivet och expedierat läkemedel under tio kronor.
Detta kan tyckas tala för att en så kallad bagatellgräns för prissänkningar enligt dansk modell vore motiverad ? något som också diskuterades inför antagandet av propositionen om läkemedelsförmåner i våras.

? De inledande erfarenheterna talar för det. Men det kräver i så fall en lagändring, sa Hans Selander, ?reformgeneral? på Apoteket, vid presskonferensen.

Läkemedelsreformen har inte lett till någon synbar inbromsning av den totala kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet (se artikel på sidan 46), trots att Läkemedelsförmånsnämnden fattade nära 700 prissänkningsbeslut under sin första verksamhetsmånad.