Annons

Coxiber kan höja blodtrycket

I både USA och Sverige har flera fall av förhöjt blodtryck hos hypertoniker som fått Cox 2-hämmare inrapporterats på senare tid. De nya Cox-2 hämmarna, celecoxib (Celebra) och rofecoxib (Vioxx) har snabbt fått stor klinisk användning. Framgångarna kan till stor del tillskrivas preparatgruppens gastro-intestinala säkerhetsfördelar jämfört med konventionella NSAID-medel, i kombination med en omfattande marknadsföring. […]

22 aug 2002, kl 17:11
0

Annons

I både USA och Sverige har flera fall av förhöjt blodtryck hos hypertoniker som fått Cox 2-hämmare inrapporterats på senare tid.
De nya Cox-2 hämmarna, celecoxib (Celebra) och rofecoxib (Vioxx) har snabbt fått stor klinisk användning. Framgångarna kan till stor del tillskrivas preparatgruppens gastro-
intestinala säkerhetsfördelar jämfört med konventionella NSAID-medel, i kombination med en omfattande marknadsföring.
I Journal of Clinical Hypertension publicerades nyligen tre fallrapporter från USA där förhöjt blodtryck observerats hos patienter med essentiell hypertoni som fått Celebra (två fall) eller Vioxx (ett fall). I samtliga fall återgick blodtrycket till det normala efter att preparaten satts ut.
I Sverige har Läkemedelsverket hittills fått in tolv biverkningsrapporter där hypertoni satts i samband med behandling med en coxib. I tio av dessa fall har verket ansett att ett samband verkligen föreligger. Samtliga dessa fall rör preparatet Vioxx.


Åtgärder på gång
Även i flera av de svenska fallen handlar det om patienter med en befintlig hypertoni som förvärrats ? i vissa fall kraftigt -? efter intag av Vioxx. I flera fall hade patienten tidigare stått på ett annat NSAID-preparat, men bytt till Vioxx av olika orsaker.
? Det här ser anmärkningsvärt ut, säger Karin Hedenman på Läkemedelsverket, som ska ta upp problematiken på ett internt möte för diskussion om eventuella åtgärder från verkets sida.
Blodtryckshöjning är visserligen en känd biverkning av Cox 2-hämmare, (liksom i olika grad av äldre NSAID-medel) vilket också anges i FASS för båda preparaten. Coxibernas lämplighet i förhållande till andra NSAID för patienter med befintlig hypertoni är dock inte utredd, och de många fallrapporterna kan alltså tala för att äldre medel är att föredra för denna patientgrupp.