Annons

Carvedilol bättre än metoprolol för hjärtsviktspatienter

Enligt de första resultaten från Cometstudien är carvedilol bättre än metoprolol avseende överlevnad hos patienter med kronisk hjärtsvikt.

24 jun 2003, kl 14:00
0

Behandling med betablockeraren carvedilol (Kredex) ger 17 procents relativ riskminskning (p=0,0017) på den primära effektparametern, mortalitet, jämfört med metoprolol (Seloken), hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Resultatet bygger på den första direkt jämförande studien mellan två betablockerare vid hjärtsvikt.

De patienter som behandlades med carvedilol levde i genomsnitt 8,0 år jämfört med 6,6 år för dem som fick metoprolol. Patienternas liv förlängdes med i snitt 1,4 år.

– Cometstudien ger klara belägg för att carvedilol ger ökad överlevnad jämfört med metoprolol vid behandling av kronisk hjärtsvikt, säger professor Karl Swedberg, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vice ordförande i Comet:s ledningskommitté, i ett pressmeddelande.

Comet är en randomiserad dubbelblind studie med 3 029 patienter med mild till måttlig och svår hjärtsvikt från 15 europeiska länder. Studien omfattar 14 000 patientår och 36 svenska sjukhus har deltagit. Syftet med studien var att undersöka om patienter med kronisk hjärtsvikt som behandlas med carvedilol lever längre än dem som behandlas med metoprolol.

– Vi ser nu att alla betablockerare inte har samma effekt även om det medel som användes i Comet var en annan beredningsform än den i Sverige mest använda av metoprolol. Resultatet kommer att få stor betydelse för behandlingen av patienter med hjärtsvikt, säger professor Karl Swedberg.

Resultaten presenterades igår under den pågående European Society of Cardiology:s hjärtsviktskongress i Strasbourg i Frankrike. De kommer att publiceras i Lancet den 5 juli.

Cometstudien har finansierats gemensamt av läkemedelsföretagen Roche och Glaxosmithkline.