Annons

Cancerläkemedel dras in

Eftersom det inte går att garantera steriliteten vid tillverkningen av DepoCyte dras produkten in i Europa. I Sverige finns alternativa läkemedel till behandlingen av lymfomatös meningit.

27 aug 2012, kl 10:25
0

Efter en inspektion av tillverkningen i USA har den europeiska läkemedelsmyndigheten beslutat att dra in läkemedlet DepoCyte (cytarabin). Skälet är att läkemedlets sterilitet inte kan garanteras.

Inga kontaminerade produkter har ännu påträffats men av säkerhetsskäl dras alla tillverkningssatser nu tillbaka. DepoCyte används vid behandling av lymfomatös meningit. I Sverige finns alternativ till den indragna produkten.