Annons

"Bristen på Pulmicort avhjälpt nästa vecka"

Mot bakgrund av den uppmärksammade bristen på astmaläkemedlet budesonid (Pulmicort) i sprayform på apoteken börjar GSK att tillhandahålla ett nyligen godkänt läkemedel på måndag, trots att LFN-beslut saknas. Men tajmingen inte den bästa ? Astrazeneca räknar med att bristen på Pulmicort är avhjälpt nästa vecka.

25 feb 2005, kl 13:49
0

Den nya inhalationssteroiden Flutide Evohaler (med flutikason som aktiv substans) är godkänd i Sverige, men något beslut om subventionering från LFN finns ännu inte. Men på grund av den uppmärksammade bristen på Pulmicort i sprayform på apoteken har GSK beslutat att tillhandahålla läkemedlet tidigare än beräknat, redan på måndag.

? Självklart ska vi som läkemedelsföretag ta vårt ansvar och hjälpa till. Eftersom beslut om pris och förmånssystemet inte fattats ännu har vi beslutat att ändå säkerställa att dessa patienter inte står utan medicin, och säljer produkten för en symbolisk summa av tio kronor, säger Kenneth Forssell, vd på GSK i Sverige, i ett pressmeddelande.

GSK:s initiativ verkar dock ha kommit i senaste laget.

– Vi räknar med att kunna leverera fullt ut av alla tre Pulmicort-styrkorna nästa vecka, säger Anne-Charlotte Knutson på Astrazeneca.

GSK:s initiativ kan i grunden tyckas vällovligt, men samtidigt är det förstås en möjlighet att få över patienter till företagets nya produkt.

? Om patienter verkligen riskerar att stå utan behandling är initiativet från GSK naturligtvis bra. Men att basera ett byte av en långtidsbehandling som fungerar bra för patienten på temporära leveransproblem är felaktigt. Det är viktigt med kontinuitet i astmabehandlingen. Ett byte kan också få konsekvenser längre fram för patienterna eftersom det är oklart vad Flutide Evohaler kommer att kosta, säger Anne-Charlotte Knutson.

Leveransmöjligheterna av stora kvantiteter Flutide Evohaler är också oklar; enligt GSK ska ett "begränsat lager" tillhandahållas.

Leveransproblemen för Pulmicort beror på ett tidigare tekniskt fel i sprayanordningen, som ledde till att några batcher av läkemedlet fick dras in.
? Detta ledde till haltande leveranser, säger Anne-Charlotte Knutson.

Fotnot: Läkemedlen Pulmicort och Flutide Evohaler innehåller olika aktiva substanser och är inte utbytbara enligt reglerna för generisk substitution. Eventuellt byte till Flutide Evohaler måste föregås av läkarbedömning och utskrivning av nytt recept.