Brist på Caelyx under hösten

På grund av produktionsproblem kommer Janssen-Cilag troligen få problem att kunna tillhandahålla cancerläkemedlet Caelyx (doxorubicin) under hösten. Läkemedlet används för att behandla flera olika cancerformer.

10 aug 2011, kl 17:23
0

Caelyx används för att behandla cancerformer som bröstcancer, ovarialcancer, progredierande multipelt myelom och Karposis Sarkom hos aids-patienter. I Sverige behandlas mellan 130 och 160 patienter med läkemedlet. Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att patienter som redan behandlas med Caelyx prioriteras och att alternativ behandling övervägs för nya patienter.

Enligt Läkemedelsverket kommer det vara brist från och med augusti och periodvis under resten av året. Bristen beror enligt Janssen-Cilag på kända produktionsproblem i fabriken.

? En del batcher togs ur produktionen eftersom de i en kontroll inte uppfyllde kvalitetskraven. Därför blir det mindre läkemedel som är tillgängligt och det kan bli brist. De patienter som redan behandlas med läkemedlet bör prioriteras så att läkemedlet räcker till dessa patienter fram till årsskiftet då vi räknar med att problemet är löst, säger Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen-Cilag i Sverige.

Läkemedelsverket rekommenderar behandlande läkare att nyinsättningar i möjligaste mån bör undvikas, och att man i stället överväger alternativa behandlingar. Läkemedel som innehåller icke-liposomala eller icke-pegylerade former av doxorubicin är inte bioekvivalenta med Caelyx och bör användas först efter en noggrann nytta/riskbedömning för varje enskild patient. Icke-antracykliner kan också övervägas som alternativ.