Annons
Läkemedelsindustrin om nya avloppsdirektivet:
”Inte rättvist att peka ut oss som förorenare”

”Inte rättvist att peka ut oss som förorenare”

Läkemedelsindustriföreningen har starka invändningar mot förslagets tillämpning av producentansvar.

15 nov 2022, kl 08:30
0

Annons
Bengt Mattson

Bengt Mattson, Lif.

EU-kommissionen lyfter fram principen om producentansvar – som baseras på principen att förorenaren betalar, ”polluter pays” – i sitt nya förslag till revidering av direktivet om rening av avloppsvatten från tätorter. Som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat vill kommissionen skriva in två nya artiklar i direktivet om just detta.

Producentansvar via fonder

Enligt förslaget ska kosmetikaföretag och läkemedelsföretag bli skyldiga att vara med och bekosta den kraftigt utbyggda rening som kommissionen vill se. Målet är att avloppsreningsverken i framtiden ska kunna rena bort mycket mer av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar än i dag.

Det utökade producentansvaret ska organiseras via nationella fonder som företagen blir skyldiga att bidra till om de levererar över en viss volym av en substans till marknaden.

Representanter för reningsverkens huvudmän välkomnar förslaget, men läkemedelsindustrins företrädare är starkt kritiska.

Läkemedelsindustrins europeiska branschorganisation Efpia hävdar i ett uttalande att om förslaget genomförs så hotar det patienters tillgång till läkemedel utan att det gör någon nytta för miljön. Efpia menar att den föreslagna modellen är diskriminerande mot läkemedelsindustrin som tvingas vara med och betala för rening av en rad andra föroreningar som kan vara miljöfarligare än läkemedelsrester.

Borde fler vara med och betala?

Bengt Mattson, sakkunnig på den svenska läkemedelsindustriföreningen Lif, resonerar i liknande banor. I en debattartikel hos Altinget (bakom betalvägg) skrev han nyligen att läkemedelsbranschen blir orättvist utpekad som förorenare och att direktivet riskerar att skapa ”gratisåkare” vars produkter förorenar medan läkemedelsindustrin får betala för reningen.

I ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden utvecklar Bengt Mattson tankegången. Han skriver att om man ska finansiera den utbyggda reningen med hjälp av producentansvar så borde fler industrisektorer än läkemedels- och kosmetikföretag omfattas.

Och när det gäller läkemedelssidan så ställer Bengt Mattson frågan ”Vem är förorenaren i detta fall? Är det läkemedelsföretagen eller är det kanske också så att flera andra aktörer längs med värdekedjan (dvs grossister, apotek, hälso- och sjukvården, eller kanske till och med patienten) också kan anses vara ”a polluter”?”