Annons

Botulinum möjlig migränbot

Injektion med botulinumtoxin kan vara ett nytt sätt att behandla migrän och andra former av huvudvärk. Positiva resultat presenterades i veckan i London.

27 sep 2002, kl 16:47
0

Annons

Det var under det fjortonde ?Migraine Trust International Symposium? i London, 23-26 september, som Ninian T Mathew, läkare vid Houston Headache Clinic i Texas, presenterade tvåårsdata från patienter med dåligt kontrollerad migrän. Han sa då att det verkar som att botulinumtoxin förbättrar sjukdomen och minskar användningen av läkemedel i den akuta migränfasen.

De positiva effekterna varade i medeltal i tolv veckor och gjorde, enligt Ninian T Mathew, att fler patienter var benägna att upprepa behandlingen. Över de två åren som studien löpte var det 112 patienter som fick botulinum en gång, 68 som fick det två gånger, 55 fick det tre gånger, 32 fyra gånger och 12 fick det fem gånger.

I en annan presentation berättade Keith Edwards, läkare vid Western New England Headache Center i Bennington, Vermont, om 20 patienter med daglig kronisk huvudvärk som svarade dåligt på läkemedel. Injektioner av botulinum i nacke och ansikte visade förbättring i huvudvärken bland 14 av de 20 patienterna, både i intensitet och i frekvens.

Samtliga inblandade ansåg vidare att det nu måste göras riktiga placebokontrollerade studier för att belägga dessa effekter.