Annons
Böter för upprepning av förseelse trots varning

Böter för upprepning av förseelse trots varning

Läkemedelsbolaget Janssen återupprepade fel och bedöms ha handlat i strid med god branschsed.

25 jun 2018, kl 11:34
0

Annons

I ett marknadsföringsmaterial för läkemedlet Darzalex beskrevs på två ställen riskreduktion för sjukdomsprogress och död i procent. I materialet, en trycksak som lämnades in som pliktexemplar till Informationsgranskningsnämnden IGN, angavs dock inga uppgifter om jämförelsernas statistiska hållbarhet, vilket krävs enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER.

Läkemedelsbolaget Janssen, som marknadsför Darzalex, fick en varning och åtog sig att göra en rättelse och inte upprepa misstaget.

En dryg månad senare inkom dock ytterligare ett pliktexemplar av trycksaken till IGN, med samma brist.

IGN gör bedömningen att eftersom den första varningen åsidosattes ska Janssen böta 90 000 kronor för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Darzalex används som för behandling multipelt myelom hos vuxna patienter.