Annons

En chans att göra upp med Big bad pharma-stämpeln

30 jan 2013, kl 15:00
5

Annons
Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se

Om bloggen

Här bloggar vi på redaktionen om saker och ting som rör sig i våra huvuden och i vår omvärld.

I slutet av förra året uppmanade tidskriften BMJ läkemedelsföretaget Roche att lämna ut all studiedata för Tamiflu (oseltamivir). Trots att företaget redan 2009 lovade att lämna ifrån sig det fullständiga materialet har inget hänt och ungefär 60 procent av all data är fortfarande opublicerat, enligt tidskriften. Anledningen till BMJs begäran är att influensaläkemedlets effektivitet ifrågasatts. BMJ har sagt att man inte kommer att publicera några fler artiklar från kliniska studier om inte all studiedata görs tillgänglig. 

Nu har ännu ett initiativ tagits för att göra all data från kliniska studier tillgängligt. Det är läkaren och Bad Pharma-författaren Ben Goldacre som tillsammans med bland annat Sense About Science, BMJ, James Lind Initiative och Centre for Evidence-based Medicine startade kampanjen All trials i början av månaden. Syftet är att få läkemedelsföretagen att publicera allt sitt material, även om resultaten inte är till fördel för läkemedlet.

Det är väl inte för mycket begärt, kan man tycka. Men faktum är att det är läkemedelsbolagen själva som bestämmer hur mycket av studierna som publiceras och om de ens publiceras alls. Läkemedelsföretagen har här en chans att visa sin goda vilja och mycket att vinna på att vara öppnare.

Problemen med att bara låta publicera positiva resultat är fler.  Enligt en Cochrane-rapport rapporterar företagsfinansierade studier oftare större fördelar och färre biverkningar än studier som finansierats på annat sätt vilket ger en snedvriden bild av resultaten.

Dessutom har läkemedelsbranschen ett imageproblem. Big pharma har i mångas ögon blivit synonymt med onda läkemedelsföretag som skor sig på sjuka människor. Även om detta inte är sant finns det en stor risk att man börjar undra vad bolagen döljer om de undviker att publicera resultat som inte är till läkemedlets fördel.

Med tanke på hur lätt åsikter sprids i sociala medier kan det räcka med en att en person skriver något negativt om ett läkemedel för att det ska bli viralt. Ju tydligare och öppnare företagen är desto svårare är det för vaccin- och läkemedelskritiska grupper att missförstå, förvränga och utnyttja informationen. (Ok, de kommer säkert att missförstå ändå, men då kanske de inte kan lura andra lika lätt.)

GSK gick i oktober ut och meddelade att de ska dela med sig av fler detaljer från kliniska studier. De har även åtagit sig att publicera studierna, oavsett vad resultaten blir. Det gäller att de lever upp till löftena, men jag hoppas också att det får fler företag att följa deras goda exempel.

All trials-kampanjen sätter fokus på en viktig fråga och förhoppningsvis även press på Roche att lämna ut Tamiflu-data.  Med tanke på att många länder har Tamiflu i sitt pandemilager förtjänar vi att veta om det är effektivt.

Ema har flaggat för att data från kliniska studier ska bli offentliga. Men att bli tvingad att göra något ger inte samma positiva signaler som att göra det frivilligt. Branschen har en möjlighet att visa att myten om de giriga läkemedelsföretagen inte stämmer. Jag hoppas att de tar den.

5 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Håller med i sak men positiva resultat bias finns väl i hög grad även i den akademiska världen? Studier som inte visar skillnad eller visar oväntade resultat kommer aldrig ut. För at inte tala om studieresultat som äventyrar anslag. Med tanke på att vi aldrig diskuterar Big Bad Academy så är dessa problem minst lika allvarliga. Genomslaget blir större eftersom man inte tror att de här mekanismerna även finns i den delen av vår värld.

  2. Giriga läkemedelsföretag? Dokumentationen för ett godkännande av läkemedel bygger på fullständiga effektivitets- och säkerhets data från kliniska studier som värderats vetenskapligt av kompetent myndighet. Ofta kan inte alla studier publiceras i vetenskapliga tidskrifter i det offentliga rummet av olika skäl. Om ett läkemedel inte är effektivt kommer det inte att godkännas. Att framhärda och ge intryck av att fullständigt material inte har redovisats tyder på bristfälliga kuskaper om processen för hur ett läkemedel kommer ut på marknaden.

  3. Jag tror självklart att det även förekommer fusk inom den akademiska världen och det är viktigt att även det diskuteras och kommer upp till ytan. Till exempel visar SVT Vetenskap ett program om forskarfusk ikväll kl 20.00.

  4. Att överhuvudtaget mörka eller dölja studier i forskningen kring ämnen som människor kan behöva för sin egna hälsas skull är självafallet inte bara omoraliskt utan även ett vetenskapsfientligt ställningstagande som inte hör hemma hos någon som avser sig vara vetenskaplig.

    Det är vare sig svårt eller speciellt omständligt att publicera de data som man faktiskt redan har. Att det ens föreligger en debatt om det visar tydligt att händerna behöver tvättas och att de kanske ska sluta gräva i pseudovetenskapligt bakvatten så ofta.

  5. Ben Goldacre (Bad Science) jämför mörkandet av de ofördelaktiga forskningsresultaten med att singla slant 10 ggr och presentera det som om man enbart singlade slanten så många gånger kronan kom upp, ergo, kronan kommer upp vid varje försök!

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här