Blandade resultat för vaccin mot Alzheimers sjukdom

Post-mortemundersökning av en kvinna som deltog i en klinisk studie av ett amyloid-betavaccin mot Alzheimers sjukdom visar att vaccinet hade både positiva och negativa effekter.

18 mar 2003, kl 15:12
0

I en artikel i tidskriften Nature Medicine beskriver brittiska forskare fynden från en neuropatologisk undersökning av en kvinna som år 2000 deltog i en klinisk prövning för ett amyloid-betavaccin mot Alzheimers sjukdom. Kvinnan, som led av sjukdomen, dog ett år efter femte och sista dosen av vaccinet. Fyra veckor efter sista injektionen var hennes kognitiva förmåga oförändrad. Efter sex veckor fick hon plötsligt yrsel, feber och trötthet.

Resultaten visar på både negativa och positiva effekter av vaccinet. Delar av hjärnan hade färre amyloid-betaplack än vad som kunde förväntas hos en obehandlad patient. Men det fanns också tecken på hjärnhinneinflammation. Också andra patienter i studien utvecklade kliniska tecken på hjärnhinneinflammation sedan de fått vaccinet. Det anses därför vara en biverkan av vaccinet.