Annons

?Betydelsen av livsstilsläkemedel överdriven?

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har haft svårt att hitta läkemedel som enbart används för att förbättra livskvaliten och menar att livsstilsläkemedlens betydelse för de ökade läkemedelskostnaderna är överdriven. I debatten om Viagra och Xenical har ?livsstilsläkemedel? använts som ett samlande begrepp. Tankegången är att dessa läkemedel av vissa människor används istället för att med hjälp av […]

5 jul 2002, kl 06:01
0

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har haft svårt att hitta läkemedel som enbart används för att förbättra livskvaliten och menar att livsstilsläkemedlens betydelse för de ökade läkemedelskostnaderna är överdriven.
I debatten om Viagra och Xenical har ?livsstilsläkemedel? använts som ett samlande begrepp. Tankegången är att dessa läkemedel av vissa människor används istället för att med hjälp av självdisciplin ändra livsstil. Det gäller fetma där det ofta anses vara resultat av för stort kaloriintag och impotens orsakat av rökning och alkohol.
Samtidigt vet man att fetma är ett mycket svårbehandlat tillstånd och att livsstilsfaktorer också har stor betydelse för en rad andra tillstånd som magkatarr, sömnstörningar, diabetes, vissa cancerformer och förhöjt blodtryck.
? Det är en oerhört viktig princip att graden av självförvållande inte ska påverka subventionen, säger Gunnar Alván. Det är inte medicinskt motiverat att skuldbelägga vissa sjukdomstillstånd.


Ett fåtal nya medel väntas
? Vi hoppas att vi med utredningen kan ta död på begreppet livsstilsläkemedel, säger Cecilia Claesson på Socialstyrelsen. Alla läkemedel har ju någon typ av livskvalitetshöjande effekt och att använda begreppet livsstilsläkemedel för tankarna fel. Viagra är ju godkänt för att användas av människor som är sjuka och är en stor hjälp till exempel för unga diabetiker.
Utredning konstaterar att det bara finns ett fåtal medel på gång som skulle kunna ifrågasättas på grund av tillståndets lindriga karaktär. Det finns till exempel vissa kosmetiska indikationer som åldrad hud (alfa-hyroxy-syror) och störande hårväxt (Vaniqa, ännu inte registrerat). Det finns ett idag inaktivt projekt som syftar till profylax/behandling av ålderssynthet. Det pågår en omfattande forskning för att hitta läkemedel som påverkar det normala åldrandet. På kort sikt är det sannolikt att substitutionsbehandling med manligt könshormon kommer att introduceras allt mer. Läkemedel som på ett fundamentalt sätt påverkar det biologiska åldrandet kommer med stor sannolikhet inte att nå marknaden under överskådlig tid.