Annons
Bättre behandling av barncancer
Varje år drabbas cirka 20 barn av neuroblastom.

Bättre behandling av barncancer

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie visat att DNA-analyser kan förbättra behandlingen av barncancer. Studien är ett första steg mot en individanpassad vård.

15 aug 2012, kl 14:10
0

Annons

Neuroblastom drabbar runt 20 barn varje år, de flesta är under två år. Efter leukemi och hjärntumör är det är den vanligaste cancerformen bland barn.
Sjukdomen som drabbar det perifera nervsystemet är speciell genom att vissa tumörer går tillbaka spontant utan behandling medan andra är aggressiva och svåra att behandla.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet har nu visat att DNA-analyser är en bra metod för att skilja på cancersjukdomens olika undergrupper. Med den metoden kan behandlingen individanpassas och därmed förbättras. I en framtid hoppas forskarna att man ska kunna göra en analys av tumören, för att sedan kunna sätta in läkemedel som slår mot det specifika för just den.

Studierna är ett första steg mot en sådan individanpassad behandling. Förhoppningen är att DNA-metoden blir början för att utveckla patientspecifika tester som kan hitta tumörceller i blod- eller benmärgsprov.