Annons

Barnmorskor bör få större ansvar vid medicinsk abort

Socialstyrelsen ger barnmorskor större ansvar vid medicinska aborter. Men Vårdförbundet anser att myndigheten fortfarande har en förlegad syn på vem som ska bära ansvaret.

9 jan 2008, kl 17:07
0

Idag när många aborter är medicinska, det vill säga läkemedel används, har barnmorskor fått allt större del i abortprocessen. Enligt Socialstyrelsens utredning kan deras roll, utifrån de lagar som finns, kunna vara större.

Socialstyrelsen föreslår generella ordinationer på en vårdenhet istället för individuella ordinationer, förutsatt att det rör sig om okomplicerade graviditeter. Men ansvaret för ordinationerna ska ligga kvar på läkaren.
Med ett sådant arbetssätt skulle kvinnor kunna få ett snabbare omhändertagande, anser Socialstyrelsen.

Vårdförbundet säger
i ett uttalande att genomgången av läget när det gäller medicinska aborter är bra, men slutsatsen tar inte ansvar till verkligheten.
-Barnmorskor har idag kompetens att utföra medicinska aborter. Vad som behövs är en ändring i abortlagstiftningen. Att barnmorskor förbises ansvar att utföra medicinsk abort är att blunda för den kompetens som redan finns.