Annons

Avtalet klart: Landstingen får 12,7 miljarder för läkemedel 1998

De segdragna förhandlingarna mellan staten och landstingen om nivån på läkemedelsersättningen är slut. Ramen för ersättningen har fastställts till 12,7 miljarder kronor för 1998. Nivån är därmed densamma som i år då den är 12,66 miljarder kronor.

23 jul 2002, kl 02:08
0

Annons

Årets regler om förlusttäckning gäller även för nästa år. Om landstingens kostnader för läkemedel blir högre än 12,7 miljarder kronor betalar staten 90 procent av det överskjutande beloppet. Dessutom maximeras den risk landstingen tar till 50 miljoner kronor.
Detta innebär några förändringar jämfört med beslutet från september 1996. Då föreslogs risktaket bli 100 miljoner kronor för 1998 och att landstingen skulle stå för 20 procent av ?förlusten?.
Å andra sidan har ?vinstmöjligheterna? för landstingen försämrats. Enligt det tidigare beslutet skulle landstingen få
60 procent av ett eventuellt överskott. Andelen har nu minskat till 50 procent.
Vinst delas lika
Det nya avtalet omfattar även 1999. En eventuell vinst delas lika precis som för 1998. Samtidigt tar landstingen en större del av risken. Vid ett underskott höjs taket så att landstingen får stå för maximalt 100 miljoner kronor. Landstingens andel av underskottet höjs till 20 procent.
Ytterligare en ändring jämfört med det ett år gamla avtalet är att avräkningen mellan beräknat och verkligt utfall för 1998 har tidigarelagts, från 30 juni 1999 till 31 mars 1999.
Ersättningen till landstingen betalas ut månadsvis från socialstyrelsen.
De ekonomiska mellanhavandena mellan Apoteksbolaget och Riksförsäkringsverket förändras inte. Apoteksbolaget ska även i fortsättningen fakturera Riksförsäkringsverket med två månaders fördröjning under perioden 1998?2000.
Från och med 2001 ska ett nytt permanent ersättningssystem tas i användning med årsvis förhandlingar.
Fördelningen i ersättning till de enskilda landstingen ska ske utifrån förbrukningen av läkemedel. Personnummerregistrering som infördes vid årsskiftet förutsätts ge den information som behövs.