Annons

Även inhalerade steroider kan ge glaukom

Nya forskningsrön visar att även inhalerade steroider ökar risken för glaukom.? Glaukom är en känd men sällsynt biverkan av systemsteroider och att det även kan uppkomma vid inhalation ändrar inte riskbedömningen, säger professor Gunnar Boman vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

23 jul 2002, kl 02:31
0

Astmasjuka som använder inhalationssteroider i hög dos under lång tid löper högre risk att utveckla glaukom (?grön starr?). Det visar en studie från Kanada av 48 118 patienter inom ramen för ett sjukförsäkringsprogram i Quebeck för personer över 66 år. Höga doser definieras som minst 1 500 mikrogram flunisolid eller minst 1 600 mikrogram av andra inhalationssteroider. Däremot var varken låga/genomsnittliga doser av dessa medel eller inhalationssteroider via nässpray (normaldosering max 400 mikrogram om dagen) förknippade med någon förhöjd glaukomrisk. Man anser allmänt att steroider ökar det intraokulära trycket genom att försvåra utflödet av vätska från ögats främre kammare.
I studien jämfördes 9 793 patienter med förhöjt ögontryck eller glaukom med en kontrollgrupp av 38 325 personer under 6 års tid. Glaukomrisken var 44 procent högre bland dem som använde höga doser inhalationssteroider i över tre månader än bland ickeanvändare. Läkare bör regelbundet mäta ögontrycket, överväga att minska doserna eller alternativt förskriva en leukotrienantagonist, rekommenderar forskarna som gjort studien.
Vid ögonsjukhuset i Oxford, England är det enligt British Medical Journal rutin att kontrollera om patienter som nyligen fått diagnosen glaukom också är astmatiker, främst därför att beta-blockerare är kontraindicerade i dessa fall. Där varnas också för att all steroidbehandling ? oberoende av administrationssätt ? potentiellt kan medföra en viss ökad glaukomrisk och bör föranleda kontroll. I ett brev i New England Journal of Medicine beskrev en amerikansk läkare redan 1993
(9 december) tre patientfall med steroidrelaterad (beklometasom) glaukom, som dock gick tillbaka när medlet gradvis sattes ut. Så är dock inte alltid fallet. (Källa: JAMA 1997;277:722-7)


Ingen ökad kontroll i Sverige
? Glaukom är en känd biverkning av systemsteroider och det som är nytt i viss mån är att det också kan uppkomma efter inhalationssteroider i hög dos, säger Gunnar Boman. Det ändrar inte riskbedömningen.
Det har i Sverige inte lett till någon ökad kontroll av glaukom. Gunnar Boman menar att risken för grå starr egentligen är större.
En ny studie där man gjort ögonundersökningar på barn som behandlas med inhalationssteroider visar att det är så sällsynt att det inte finns någon anledning till ökad kontroll.
Gunnar Boman är ordförande i SBUs grupp som skall utvärdera behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Eventuellt kommer man där att ta upp frågan om man bör skärpa kraven på ögonundersökning vid steroidbehandling.
Han vill samtidigt betona att allt för många patienter är rädda för steroidbehandling och att underbehandling med steroider är ett minst lika stort problem. Ju tidigare man börjar med behandling desto bättre är det.