Annons

Astrazenecas framtidsplaner: Storsatsning på hjärta/kärl

Kolesterolsänkaren Crestor visar vägen när Astrazeneca storsatsar på hjärt/kärlläkemedel. Även den redan lanserade protonpumpshämmaren Nexium har en central roll i företagets framtidsstrategi.

23 aug 2002, kl 22:14
0

Astrazeneca presenterade vid en träff för börsanalytiker i december sina framtidssatsningar. Tunga pjäser i portföljen är statinen Crestor, vars registreringsansökan kommer att lämnas in under andra kvartalet 2001, och den omskrivna protonpumpshämmaren och Losec-uppföljaren Nexium.
Crestor har enligt företaget uppvisat en imponerande och mycket konkurrenskraftig minskning av LDL-kolesterol. Enligt fas III-studier som delvis kommer att presenteras vid American Cardiology Congress i mars uppvisar Crestor signifikanta skillnader i minskning av LDL-kolesterol jämfört med de etablerade preparaten pravastatin och simvastatin.
Crestor är bara en av företagets många satsningar på hjärta/kärlområdet. Inom tio år siktar företaget på att vara störst inom detta världens största terapiområde. Stora förhoppningar knyts till exempel till den orala trombinhämmaren H376/95. I två aktuella studier av preparatet som profylax mot venös tromboembolism efter ortopedisk kirurgi såg man dock ingen signifikant förbättring jämfört med befintlig terapi, och ansökan om godkännande försenas enligt företaget med ett år.
Registrering av H376/95 för den tilltänkta huvudindikationen, förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer, kommer dock enligt Astrazeneca att ske som planerat under 2003.
Enligt Claes Wilhelmsson, chef för Research & Development, hoppas företaget i framtiden bland annat kunna introducera minst tre kommersiellt attraktiva produkter per år och korta ner tiden från val av kandidatsubstans till registrering till under sex år.