Annons

Apparat förbättrar följsamhet

Ett hjälpmedel som påminner patienter om när och hur de ska ta sina mediciner har tagits fram vid Rutgers State University of New Jersey. Hos de patienter som fått apparaten installerad i sitt hem har följsamheten ökat till 95 procent, skriver Rutgers State University i ett pressmeddelande.

23 feb 2007, kl 16:26
0

Annons

Patienter som står på många läkemedel har ofta låg följsamhet till sin medicinering. Hjälpmedlet som kallas The Medi-Sure Dispensing System är framtaget vid Rutgers State University of New Jersey och består av en apparat stor som en DVD-spelare . Apparaten innehåller kassetter med medicinering som räcker i två veckor. Den fylls på och programmeras av en farmacevt som ställer in hur och när medicinen ska tas. När det sedan är dags för patienten att ta sin medicin spelar Medi-Sure upp ett inläst röstmeddelande som säger åt patienten att ta sina tabletter. Meddelandet slutar inte spelas upp förrän patienten trycker på knappen ?get dose? och läkemedlet lämnas ut i en liten lucka. Apparaten informerar då även hur läkemedlet ska tas. Varje utlämnad dos registreras i en elektronisk loggbok så att vårdpersonal kan bevaka hur det går för patienten.


Hjälpmedlet har testats med goda resultat på bland annat boenden för handikappade och hos äldre personer som bor kvar hemma. Enligt Rutgers Sate University of New Jersey hade patienterna som fick Medi-Sure System installerat en följsamhet på 95 procent. Generellt sett brukar samma patientgrupper ha en följsamhet på omkring 30 procent.