Annons

Apoteksbolaget stoppar publicering av Apodos-studie

Apoteksbolaget har tvingat IHE att dra tillbaka en studie som ifrågasätter om Apodos är kostnadseffektivt. Apoteksbolaget hävdar att studien innehåller uppgifter som är affärshemligheter ? uppgifter som man själv överlämnat till IHE och som man först efter att ha försökt förhindra publiceringen och ändra innehållet i studien använder som ett sista argument för att stoppa den.

20 jul 2002, kl 16:49
0

Apoteksbolagets helägda dotterbolag Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, genomförde tillsammans med fem farmaceuter, anställda inom Apoteksbolaget, under 1996 en studie i Skåne på uppdrag av Apoteksbolaget för att undersöka kostnadseffektiviteten av apoteksdispenserade förpackningar, s k Apodos. Resultaten av studien kunde inte stödja uppfattningen att Apodos är kostnadseffektivt jämfört med traditionell dispensering i det undersökta området utan författarna ifrågasätter istället verksamhetens kostnadseffektivitet.
Detta gillades inte på Apoteksbolaget utan där försökte man först förbjuda författarna att publicera studien. Det står dock inskrivet i kontraktet mellan IHE och Apoteksbolaget att resultatet ska publiceras om det anses vara intressant. Och det ansåg man på IHE att det var.


?Affärshemlighet? stoppade studien
Istället hävdade Apoteksbolaget då att de produktionskostnader för Apodos som IHE hade använt i sina beräkningar var felaktiga.
? De uppgifter man använt kommer från en undermålig studie som genomförts i Skåne och har ingenting med verkligheten att göra, säger Jan-Olov Brånstad kvalitetsansvarig inom Apoteksbolaget och dessutom styrelseordförande i IHE.
Produktionskostnaderna man räknat på var alldeles för höga menade man på Apoteksbolaget och presenterade en betydligt lägre siffra på vad det kostade att ta fram en Apodospåse. Denna nya siffra visade sig vara mer eller mindre exakt den siffra som krävdes för att Apodos skulle bli kostnadseffektivt i studien. Men eftersom Apoteksbolaget inte kunde presentera något som helst underlag för siffran så godtog inte författarna den.
? Jag fick intrycket att den nya produktionskostnaden som Apoteksbolaget presenterade var helt gripen ur luften bara för att få det att gå ihop, säger Stefan Jendteg på IHE som ansvarat för studien.
Det sista halmstrået för Apoteksbolaget var slutligen att hävda att den produktionskostnad man använt i studien var en affärshemlighet som IHE inte fick avslöja. Detta är alltså samma produktionskostnad som man tidigare hävdat vara helt felaktig och inte ha med verkligheten att göra och som man dessutom var villig att byta ut mot en betydligt lägre (och enligt Apoteksbolaget sannare) siffra som följaktligen inte var någon affärshemlighet.
? Bullshit, säger Arne Björnberg, VD i Apoteksbolaget, vi mörklägger ingenting. Det är en oenighet om vissa data som gör att författarna vill tänka över studien en gång till, men den kommer att publiceras.


Betalas via marginalen
Studien som jämför kostnader och säkerhet mellan Apodos och traditionell dispensering på sjukhem och äldreboende i Malmö, Ystads och Trelleborgs sjukvårdsdistrikt visade att Apodos var 17 kronor dyrare per patient och vecka på sjukhem och 36 kronor dyrare per patient och vecka i äldreboende än vad traditionell dispensering var. När det gäller säkerheten kunde studien inte visa några säkerställda skillnader ? Apodos-systemet hade dock, i snitt, något färre läkemedelsrelaterade incidenter per månad (7 mot 11), men incidensfrekvenserna varierade kraftigt mellan de olika hemmen. Dessutom var 10% av läkemedelsfelen direkt orsakade av fel i Apodos-systemet.
Studien har dock inte tagit hänsyn till de vinster som görs i Apodos-systemet på grund av minskad kassation vid byte av läkemedel och att man kan använda billigare läkemedel (generika och storpack).
Idag tar inte Apoteksbolaget betalt för sin verksamhet Apodos utan det erbjuds landstingen kostnadsfritt och betalas via Apoteksbolagets marginal, men efter årsskiftet kommer landstingen att få betala för att få använda Apodos. Apoteksbolaget, som har byggt upp Apodosverksamheten under drygt tio år, har också investerat ett tiotal miljoner kronor i verksamheten.