Annons

Kvalitetssäkra Apoteksbolagets utvärderingar

I det här numret av Läkemedelsvärlden var det meningen att du skulle få möjlighet att läsa studien ?Läkemedelshantering i särskilt boende ? kostnader och säkerhet med Apodos och traditionell dispensering? från Apoteksbolagets helägda dotterbolag IHE. Studien resulterar i att författarna, efter att ha studerat Apodos-verksamheten i delar av Skåne, ifrågasätter om den verkligen är kostnadseffektiv.Men […]

20 jul 2002, kl 16:48
0

I det här numret av Läkemedelsvärlden var det meningen att du skulle få möjlighet att läsa studien ?Läkemedelshantering i särskilt boende ? kostnader och säkerhet med Apodos och traditionell dispensering? från Apoteksbolagets helägda dotterbolag IHE. Studien resulterar i att författarna, efter att ha studerat Apodos-verksamheten i delar av Skåne, ifrågasätter om den verkligen är kostnadseffektiv.
Men tyvärr kommer du inte att kunna hitta studien i tidningen. En dag innan vi gick i tryck meddelade nämligen IHE och de övriga författarna att de ville dra tillbaka den. Hur gärna vi än hade velat publicera studien måste vi respektera författarnas vilja. Detta trots att författarna drog tillbaka manuset efter, vad Läkemedelsvärlden erfar, avsevärda påtryckningar från Apoteksbolagets sida (se artikel på sid 6).
Apoteksbolagets agerande genererar frågor som måste få svar.
Stoppade Apoteksbolaget publiceringen därför att de vill mörklägga studiens ifrågasättande av Apodos? eller stoppade man den därför att den är så dåligt gjord att man inte anser att den förtjänar att publiceras?
Det vore minst sagt uppseendeväckande om Apoteksbolaget tror att de kan använda offentliga medel för att genomföra studier som sedan tystas ned när resultaten inte passar företagsledningen.
Om studien istället är alltför dåligt genomförd är det å andra sidan märkligt hur man inom Apoteksbolaget kan låta ett projekt fortgå i mer än ett år med sådana grava brister utan att någon slår larm och rättar till dem. Det tyder inte på en alltför hög kvalitetssäkring av Apoteksbolagets studieuppläggning. Enligt Arne Björnberg har man insett att projekthanteringen inom Apoteksbolaget behöver ?stramas upp? och ?professionalismen höjas?.
Oavsett vilken orsaken är till att studien stoppades så innebär det ett resursslöseri. En studie av den här typen kostar, enligt uppgift, ett par hundra tusen kronor. Pengar som mer eller mindre nu kan betraktas som slängda i sjön på grund av det inträffade.
Om Apoteksbolaget dessutom försöker undanhålla samhället information som gör att samhället längre än nödvändigt använder icke kostnadseffektiva metoder så ökar resursslöseriet naturligtvis ytterligare.
Är det å andra sidan så att projekthanteringen har varit dålig inom Apoteksbolaget kan detta ha konsekvenser långt utöver denna enda studie. Apoteksbolaget har under lång tid genomfört studier där man utvärderat sin egen verksamhet. Om nu Arne Björnberg hävdar att denna utvärdering genomförts med för låg professionalism bör han också kunna dra slutsatsen att det är rimligt att ifrågasätta vad man egentligen kan lita på när det gäller de övriga studierna. Kan han garantera att det Apoteksbolaget kommit fram till i andra sammanhang är sant? Vad hade hänt om den aktuella Apodos-studien istället visat att Apodos var kostnadseffektivt? Vem inom Apoteksbolaget hade då offrat tid på att ifrågasätta vetenskapligheten i de metoder man använt?
Enligt Apoteksbolagets avtal med staten ska bolaget se till att läkemedelsförsörjningen sker till ?lägsta möjliga kostnad?. Hur man än vrider och vänder på detta innebär det en oförsvarbar  kostnadsökning och det är därför hög tid att kräva en kvalitetssäkring av Apoteksbolagets utvärderingar av sin egen verksamhet.