Apoteket AB säger upp praktikavtal för studenter

Apoteket AB har sagt upp det avtal man haft som ger praktikanter på
apotekarprogrammet rätt till lön. Bakgrunden är att ett nytt avtal,
gemensamt för alla aktörer, ska tas fram. Men beslutet kan leda till
kompetensbrist menar Sveriges Farmacevtförbund.

23 sep 2010, kl 18:19
0

Studenter på apotekarprogrammet som gör praktik på apotek får i dag en avtalsenlig lön under de sex månader den pågår. Nu har Apoteket AB sagt upp avtalet om praktikvillkor och från och med den 1 januari 2011 finns inget avtal.

På Sveriges Farmacevtförbund, SFF, är man besviken på arbetsgivaren.
– Risken är att studenterna väljer bort praktiken eftersom de hamnar i en ekonomisk svår sits, säger Celina Swing, studentombudsman på SFF.

Apotekspraktiken krävs för att studenterna ska få sin apotekarlegitimation. Legitimationen krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvården, till exempel på apotek. Med dagens avtal får studenterna en lön på 12-14 000 kronor under praktiken. Om praktikvillkoren försämras finns enligt Celina Swing en risk att studenterna i högre utsträckning kommer att söka sig till andra delar av branschen där det räcker med magisterexamen för att få anställning. Enligt dem är det många som bestämmer sig för att arbeta på apotek just
under praktiken och om sämre villkor leder till att fler väljer bort den
kan resultatet blir problem med kompetensförsörjning.

Enligt Eva Fernvall på Apoteket AB beror uppsägningen på att apoteksaktörerna via Sveriges Apoteksförening håller på att ta fram gemensamma villkor för praktikanter. Alla apoteksaktörer som köpt kluster har nämligen förbundit sig att ta emot praktikanter från apotekarutbildningarna.
– De andra aktörerna hade synpunkter på det befintliga avtalet och det är viktigt att vi kommer fram till någonting gemensamt säger hon.

Vad ett nytt avtal kommer att innebära i form av praktiklön kan hon inte säga någonting om än.
– Men i många andra utbildningar som till exempel för sjuksköterskor är ju praktiken obetald, säger hon.

På SFF ser man positivt på ett gemensamt avtal från branschen men poängterar att det bör vara ett anställningsförhållande som erkänner studenternas arbetsinsatts och att facket bör vara en part i avtalet.