Apotek förlorar möjlighet till parallellimport
Foto: Istock.

Apotek förlorar möjlighet till parallellimport

Vinsten för apoteken riskerar att minska med 250 miljoner årligen med förslag i läkemedelsutredningen.

11 jan 2019, kl 15:46
0

Annons

I dag får öppenvårdsapotek både köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens till lägre priser än de priser som fastställts av Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV.

Denna möjlighet, och därmed en betydande intäktskälla för apoteken, försvinner enligt förslag i Läkemedelsutredningens slutbetänkande som överlämnades till regeringen i dag.

Enligt TLV:s beräkningar var apotekens intjäning från denna handel cirka 600 miljoner kronor år 2013. För 2017 uppskattar TLV intjäningen till mellan 500 och 700 miljoner kronor.

Med slopad möjlighet till parallellimport kan vinsten för apoteken minska med upp till 250 miljoner kronor per år, konstateras i utredningen.

Parallellimporterade läkemedel är innehållsmässigt likadana läkemedel som har tillverkats av samma aktör, men som godkänts i olika länder och marknadsförs av olika aktörer. Beroende på prissättningen i olika länder och andra omständigheter kan läkemedlen ha mer eller mindre förmånliga inköpspriser med svenska mått mätt.

Genom att köpa in läkemedel till lägre pris än det som fastställts av TLV och sedan sälja till fastställt försäljningspris har apoteken kunnat öka sin marginal.

Läkemedelsutredningen konstaterar dock att parallellimporten försvårar möjligheten för landsting och läkemedelsföretag att teckna avtal om återbäring vid vissa subventionsbeslut. Dessa avtal är något som utredningen framhåller är, och kommer att vara, ett viktigt verktyg för att kontrollera landstingens läkemedelskostnader.

Utredningen föreslår därför att apotekens förhandlingsrätt vid parallellimport tas bort, vilket i praktiken betyder att apoteken inte längre ska få köpa in eller sälja läkemedel till priser som understiger de som TLV har fastställt.

Utredningen konstaterar att detta kan komma att påverka apotekens intäkter, beroende på vilken handelsmarginal, det vill säga statens ersättning för apotekens expediering av receptbelagda läkemedel, som TLV fastställer. I dagsläget är den summan på 4,85 miljarder kronor per år.

Utan justering av handelsmarginalen kan apotekens vinst minska med upp till 250 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 20 procent av vinsten.

Mer om läkemedelsutredningens förslag gällande apotekens parallellimport finns att läsa i slutbetänkandet Tydligare regler och ansvar för läkemedel.