Apotek Hjärtat nära en varumärkestvist

Om parterna inte snart kommer överens står Apotek Hjärtat
inför en stämning och varumärkestvist med vårdbolaget Mitt Hjärta som
driver flera vårdcentraler och kliniker i Mellansverige.

10 mar 2010, kl 14:05
0

Annons

Apotek Hjärtat lämnade den 9 juni förra året in en varumärkesregistrering till EU:s varumärkesmyndighet för att få rätten till att under varumärket Apotek Hjärtat sälja läkemedel, det vill säga ett varumärkesskydd under klass 35. Men veckan innan hade redan det svenska vårdbolaget Mitt Hjärta fått sitt varumärke registrerat med rätten att sälja läkemedel.

När Mitt Hjärtas jurister upptäckte ansökan från Apotek Hjärtat lämnade de in en invändning till den europeiska varumärkesmyndigheten. Den invändningen har lett till att Apotek Hjärtat ännu så länge inte fått sitt varumärke godkänt, utan deras ansökan ligger fortfarande under prövning.

Mitt Hjärta driver sedan ett antal år tillbaka närsjukhuset i Fagersta, ett antal hälsocentaler, rehabiliteringsenheter andra vårdrelaterade verksamheter, allt under namnet Mitt Hjärta. Eftersom de förra våren beslutade att de också vill satsa på egna apotek ansökte de om rätten att sälja läkemedel under sitt varumärke. Ett tillstånd som de alltså också fick. Planen är enligt Anna Hammarström att driva apotek under namnet Apotek Mitt Hjärta.
 
På sjukhuset i Fagersta finns nu vårdcentralen Mitt Hjärta och Apotek Hjärtat dörr i dörr.
? Kunderna tror så klart att apoteket och vårdcentralen hör ihop när namnet och vår kommunikation kring varumärkena är så lika, och det är inte bra, säger Anna Hammarström, läkare och vd för Mitt Hjärta.

Diskussioner pågår nu mellan bolagens jurister om hur de ska lösa frågan. Om de inte kommer överens står Mitt Hjärta redo för en rättslig fight.
? Vi är beredda att stämma Apotek Hjärtat i tingsrätten gällande varumärkesintrång och räknar även med att det här ärendet kommer att gå vidare till Marknadsdomstolen, säger Anna Hammarström.

Apotek Hjärtat gjorde under förra våren en likhetsundersökning där de undersökte möjligheten att lyckas med varumärkesregistreringen av Apotek Hjärtat. När de gjorde den hade Mitt Hjärta ännu inte fått sitt varumärke registrerat med rätten att sälja läkemedel, utan det skedde under de veckor som gick mellan att Apotek Hjärtat gjorde sin egen analys och slutligen lämnade in ansökan.
? Våra ansökningar hanterades parallellt och man kan konstatera att de låg en vecka före oss och det har lett till den här situationen. Men det är inget ovanligt att varumärkesregistreringar tar tid och att det kommer invändningar på det här viset, säger Bodil Eriksson, vice vd på Apotek Hjärtat.

Enligt Bodil Eriksson driver Apotek Hjärtat nu linjen att de båda varumärkena kan samexistera och det är också det förslag som de gett till Mitt Hjärta. Blir det en rättstvist kommer det i slutändan handla om huruvida det råder en förväxlingsrisk eller inte för kunderna.
? När vi diskuterar det här med våra apotekschefer på plats så anser de inte att det är något större problem för kunderna. De fick förklara hur det hängde ihop den första veckan, men sen var det inte några problem, säger Bodil Eriksson.

Mitt Hjärta lämnade in sin invändning mot Apotek Hjärtats varumärkesregistrering strax innan jul, att Apotek Hjärtat valde att köra på med namnet trots invändningen berodde på deras bedömning att verksamheterna ska kunna samexistera på marknaden.  
? Detta är ännu så länge ingen varumärkestvist utan vi för diskussioner, säger Bodil Eriksson.

Ändrad version 16.55.