Antiinflammatoriska läkemedel fördröjde inte Alzheimers sjukdom

En stor amerikansk studie dämpar förhoppningarna att antiinflammatoriska läkemedel kan fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

4 jun 2003, kl 11:42
0

Annons

En studie med rofecoxib (Viox) eller lågdos naproxen fördröjer inte utvecklingen av mild till måttlig Alzheimers sjukdom enligt en amerikansk studie.
Tidigare studier har tytt på att läkemedelsklassen kan fördröja utvecklingen av sjukdomen och att inflammation bidrar till de skador som orsakas av Alzheimer sjukdom i hjärnan.
I den aktuella studien som var randomiserad, dubbelblid och placebokontrollerad ingick 351 patienter som fick rofecoxib 25 mg en gång per dag eller naproxen 220 mg två gånger dagligen eller placebo.
Efter ett års behandling visade patienter på aktiv behandling inte bättre resultat än placebogruppen i test som mäter minne, uppmärksamhet och andra kognitiva variabler.
Studien publicerades i Journal of the American Medical Association (2003;289:2819-2826)