Annons

Xenical tillbaka i högkostnadsskyddet

Läkemedelsförmånsnämnden LFN meddelade idag att viktnedgångsmedlet orlistat (Xenical) återigen ska omfattas av högkostnadsskyddet.

4 jun 2003, kl 15:55
0

Annons

Beslutet innebär att orlistat omfattas av högkostnadsskyddet för behandling av personer som lider av vuxendiabetes och har ett BMI på minst 28. Läkemedlet subventioneras även för kraftigt överviktiga personer (BMI 35 eller mer). En förutsättning är att patienten går ner minst 2,5 kilo i vikt innan orlistatbehandlingen börjar. Därefter ska patienten inom tre månader gå ner minst fem procent av sin ursprungliga vikt för att behandlingen ska fortsätta.

– Dagens beslut är en tydlig kvalitetsstämpel för Xenical. Läkemedlet har dokumenterad effekt, patienterna går ner i vikt och risken för att få följdsjukdomar minskar avsevärt. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt att behandla överviktiga personer med Xenical, säger Lotta Holm, medicinsk terapiområdeschef på Roche, i ett pressmeddelande.

Bedömningen har gjorts på ett flertal internationella studier, bland annat på svenska Xendos, som visade att patienter som behandlas med orlistat löper lägre risk att drabbas av vuxendiabetes, samt Xedimet, som har visat att orlistat ger signifikant lägre blodsockervärden hos dem som har drabbats av vuxendiabetes.