Annons

Antibiotikaanvändningen fortsätter öka

Antibiotikaanvändningen ökar stadigt över hela världen. Mellan åren 2000 och 2010 ökade den globala förbrukningen med 30 procent, skriver vetenskapstidningen Nature.

21 sep 2015, kl 15:04
0

Annons

Foto: iStockphoto

Nyligen släpptes en rapport om antibiotikaanvändning och den visar att ökningen främst beror på ökad efterfrågan i låg- och medelinkomstländer. Tillväxten drivs, enligt rapporten, främst av länder som Sydafrika och Indien, där antibiotika är lättillgängligt och saniteten på vissa ställen är bristfällig.

Graden av antibiotikaresistens för 12 olika bakterier, i 39 länder, och trender i antibiotikaanvändning i 69 länder under de senaste 10 åren eller längre analyserades med uppgifter från nationella och regionala övervakningssystem samt med data från vetenskaplig litteratur.

Användningen av antibiotika som ges till djur ökar också. Problemet ses som särskilt akut i Kina där 15 000 ton antibiotika användes till djur under 2010 och landet förväntas fördubbla konsumtionen till år 2030.

Rapporten är framtagen av den ideella gruppen, The Center for Disease Dynamics, Economics and Policy, CDDEP.