hpv-vaccin

Ännu inget beslut om hpv-vaccin för pojkar

Regeringen är ännu inte redo att säga ja eller nej till vaccin mot humant papillomvirus, hpv, även för pojkar.

31 Aug 2018, kl 13:01
0

Remissrundan om Folkhälsomyndighetens förslag att hpv-vaccinera pojkar avslutades, som Läkemedelsvärlden rapporterat, i våras. Majoriteten av remissinstanserna var positiva till förslaget.

Häromdagen meddelade den danska regeringen att den 1 juli 2019 vill införa hpv-vaccinering även för pojkar, från tolv års ålder. Men den svenska regeringen avvaktar ännu.

– Det är en fråga vi jobbar aktivt med. Vi har nyligen fått in remissvaren och jag ser fram emot att ta frågan vidare men just nu bereder vi den i regeringskansliet, säger socialminister Annika Strandhäll, S, i ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden.

– Det ska även bli intressant att se hur den danska implementeringen fungerar. Jag hoppas kunna diskutera frågan med min danska kollega sundhetsminister Ellen Trane Nørby efter valet.