Annons

Annonsen är ovederhäftig i sin utformning

Anmäld: OrganonAnmälare: Hans Liedholm, Agneta Björck LinnéÄrende: Annons RemeronÄrendenr: IGM W448/02Utgång: Fälld

18 nov 2002, kl 12:57
0

Annons

Anmälarna (LL) anmärker på annonsens utformning och speciellt på uttrycket ?Redan inom en vecka var skillnaden signifikant jämfört med paroxetin, inom två veckor med citalopram och inom tre veckor med fluoxetin?.
LL menar att det leder till att läsaren får uppfattningen att man i olikas studier kunnat påvisa en tidigare effekt, lite varierade beroende av jämförelseläkemedel.
För paroxetin visas signifikant skillnad för mirtazapin efter en vecka men inte under några andra veckor. För citalo- pram visas signifikant skillnad vid två veckor för tre av fem använda mätmetoder, inte för övriga metoder eller vid andra tidpunkter i studien. För fluoxetin visas signifikant skillnad vid tre och fyra veckor, men inte vid någon annan vecka.
LL anser det mycket vilseledande att Organon (O) anger att Remeron är överlägset ?redan efter? en viss tid då andra jämförelser inte kan skilja behandlingarna åt.
O bestrider att annonsen skulle vara vilseledande, menar att man inte övertolkar studiernas resultat och anser att det finns täckning för påståendet i annonsen. Uttrycket ?överlägset redan efter? har inte O använt i annonsen.
I Os referens finns tre studier. De är alla på 6-8 veckor, de jämför mirtazapin (Remeron) med paroxetin, citalopram och fluoxetin, antalet patienter ligger på mellan 60 och 136 i både den aktiva och i kontrollgruppen. O anser att detta antal är fullt tillräckligt.
IGM:s bedömning gäller bara annonsens utformning, inte att vara skiljeman i den vetenskapliga debatten. Därav följer att IGM bedömer att O övertolkar författarna i de refererade studierna, som uttrycker sig försiktigare. O anger i annonsen reservationslöst att Remeron har en konstaterad tidigare effekt än jämfört läkemedel i refererade studier.
Formuleringen ?Redan inom en vecka ? inom två veckor ? inom tre veckor?? tillsammans med huvudrubriken ?TIDIG effekt vid depression? är därför ovederhäftig och strider mot artikel 4 i regelverket. Organon åläggs därför att betala en IGM-avgift om 60000 kronor.n