Annons

ANALYS; Njurstudier…

Det är känt att AII-antagonisterna sänker blodtrycker lika bra som andra hypertonipreparat, att de har effekt hos patienter med hjärtsvikt och positiva njureffekter har diskuterats och nu bekräftats. Men vi vet fortfarande inte om AII-antagonisterna är bättre än ACE-hämmarna, den preparatgrupp som fram till nu har mest dokumentation inom området njurprotektion. ACE-hämmarna lisinorpil och captopril […]

20 jun 2001, kl 19:20
0

Det är känt att AII-antagonisterna sänker blodtrycker lika bra som andra hypertonipreparat, att de har effekt hos patienter med hjärtsvikt och positiva njureffekter har diskuterats och nu bekräftats. Men vi vet fortfarande inte om AII-antagonisterna är bättre än ACE-hämmarna, den preparatgrupp som fram till nu har mest dokumentation inom området njurprotektion. ACE-hämmarna lisinorpil och captopril har ?Begynnande diabetesnefropati hos patienter med typ II-diabetes och hypertoni? respektive ?Diabetesrelaterad nefropati? som indikationer. För att kunna göra en vettig jämförelse borde studierna ha gjorts mot dessa istället för mot placebo och amlodipin.

Frågan kvarstår därför om preparatgrupperna är likvärdiga eller ej ur kardiovaskulär, hemodynamisk, metabol och nefroprotektiv synpunkt. En direkt jämförelse hade gett kvalitativa resultat som hade kunnat vägleda läkaren i sitt val av läkemedel. Nu får läkaren ännu en klass att använda men ingen information om den är bättre eller sämre än de andra.

En rad stora kliniska studier pågår dock för att ytterligare belysa den kliniska nyttan av angiotensin II-antagonister inom en rad viktiga områden.