Annons
Analys: Kroniskt luktbortfall kan bli folkhälsoproblem

Analys: Kroniskt luktbortfall kan bli folkhälsoproblem

Forskare i USA har beräknat hur många amerikaner som kan lida av kroniskt luktbortfall efter covid-19.

19 nov 2021, kl 10:20
0

Annons

Forskare i USA varnar för att kroniskt luktbortfall i spåren av covid-19 är ett växande folkhälsoproblem. I en analys har de beräknat hur många amerikaner som är drabbade av tillståndet och uppskattar att det för närvarande (augusti 2021) rör sig om minst 170 000 och som mest 1,6 miljoner personer.

Analysen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama otolaryngology – head & neck surgery.

Okänt hur länge luktbortfall varar

Forskarna pekar på att luktsinnet har stor betydelse för livskvalitet och säkerhet. Den som förlorar luktsinnet kan till exempel få sämre matlust, inte känna lukten av skadlig gas eller rök, få ett minskat socialt välbefinnande eller drabbas av depressiva symtom.

Flera studier har visat att luktbortfall kan vara ett av de första och tydligaste symtomen på covid-19. För de flesta kommer luktsinnet tillbaka efter ett tag, men hos en del kvarstår problemet. Det är ännu inte känt om bortfallet kan bli livslångt eller hur länge det kan hålla i sig. Men efter sex månader definieras kvarstående luktbortfall som kroniskt. Ingen studie har ännu följt upp symtomet under längre tid än så, enligt forskarna bakom den aktuella analysen.

Tre scenarion

Rapporter om kroniskt luktbortfall efter covid-19 började dyka upp i augusti 2020, sex månader efter pandemins start. Antalet amerikaner som drabbades ökade stadigt fram till april 2020 och forskarna förutspådde då en fortsatt ökning.

Den nu aktuella analysen har baserats på tre underlag där det första är statistik över alla inrapporterade fall av covid-19 i USA under en viss tidsperiod. Det andra underlaget som forskarna utgår från är en studie som visar hur många som får luktbortfall akut i samband med infektionen. Det tredje är en studie som visade att cirka fem procent hade fortsatt nedsatt luktsinne sex månader efter infektionen. Den sistnämnda studien visade även att det var vanligare med luktbortfall efter mild covid-19 än svår.

Med utgångspunkt från dessa underlag har forskarna tagit fram olika scenarion. I den lägsta uppskattningen beräknar de att 170 238 amerikaner i dag kan vara drabbade av kroniskt luktbortfall. I den mellanliggande uppskattningen handlar det om 712 268 amerikaner och i den högsta uppskattningen är siffran över 1,6 miljoner.

Drabbar yngre i större utsträckning

För att sätta in dessa siffror i ett sammanhang har forskarna tittat på hur många amerikaner som led av kroniskt luktbortfall före covid-19-pandemin. Enligt statistik från National institute on deafness and other communication disorders var det 13,3 miljoner vuxna. Majoriteten av dessa var 80 år och äldre.

I analysen påpekar forskarna att gruppen yngre som lider av nedsatt luktsinne nu kommer att öka till följd av covid-19. Detta eftersom att yngre i större utsträckning tappar luktsinnet på grund av covid-19 än på grund av andra orsaker. Den livslånga bördan av luktbortfall kommer därför att vara mycket större för denna grupp än för de äldre åldersgrupperna, skriver forskarna.

Forskarna framhåller att deras analys har flera begränsningar. Bland annat kan det verkliga antalet covidfall vara större än vad som rapporterats in. Men analysen visar trots sina begränsningar att kroniskt luktbortfall orsakat av covid-19 är ett växande folkhälsoproblem, menar forskarna. De framhåller att det därför finns det ett stort behov av forskning för att få fram effektiva behandlingar.