Annons

Amerikanska läkare vill minska industrins inflytande

Nu höjs fler röster i USA som vill minska industrins möjligheter att
finansiera medicinska föreningar och läkare. I en artikel i JAMA manar
elva forskare och läkare till hårdare regler.

1 apr 2009, kl 12:02
0

Annons

Det är elva forskare och läkare som skrivit ett upprop i det senaste numret av Journal of American Medical Association mot läkemedelsindustrins stora inflytande på läkarkåren och medicinska föreningar. I spetsen står kardiologen Steve Nissen, känd för att ifrågasätta industrins makt över läkarna.

Denna gång är det de många medicinska föreningarna, professional medical associations eller PMA som står i fokus. Dessa finansieras i hög utsträckning av industrin och är med och utformar riktlinjer för behandlingar inom sina respektive område.  Författarna till artikeln i JAMA föreslår att alla PMA med omedelbar verkan ska låta 25 procent av sin finansiering komma från industrin. På sikt vill de ha ett totalförbud.

Den forskande läkemedelsindustrins branschorganisation i USA, PhRMA, har kommenterat artikeln och säger att industrin har uppdaterat sitt eget regelverk vad gäller inflytande men menar att det är orimligt att tro att finansiering direkt leder till påverkan.

Författarna till JAMA-artikeln föreslår att pengar som industrin ger till olika PMA ska hamna i en central forskningspott som sen ska fördelas fritt. På så sätt ska inte pengar kunna knytas direkt till specifika behandlingar eller projekt.