Annons

Alternativ till amfetamin prövas i Göteborg

Amfetamin är en omstridd behandling av barn med så kallade koncentrationssvårigheter, ADHD/DAMP. Flera företag hoppas bli först med alternativet. Under våren startar en långtidsstudie i Sverige med ett nytt preparat.

23 aug 2002, kl 22:11
0

Annons

Intresset för att ta fram ett alternativ till amfetamin för behandling av ADHD-symtom, har väckts under senare tid. Troligen beroende på att antalet barn och vuxna som diagnosticeras med den här funktionsstörningen ökat stort de senaste decenniet. Det amerikanska företaget Lilly sätter nu stort hopp till att deras tomoxetin, en selektiv noradrenalinhämmare, ska bli alternativet till amfetamin.
Företaget har lämnat in en ansökan för tomoxetin till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Någon ansökan för ett godkännande i Europa har ännu inte lämnats in.
Till grund för ansökan ligger bland annat studier med närmare 300 barn som i nio veckor fick antingen amfetamin, tomoxetin eller placebo. Tomoxetin var i de studierna nästan lika effektiv som amfetamin.
Utifrån de studier som hittills gjorts sägs tomoxetin inte ha amfetamins biverkningar i form av aptitnedsättning och sömnproblem.
? Vad vi vet idag är att effekten är god vid akut behandling, att det dämpar ADHD-symtomen, säger Bengt Olausson, forskningschef vid Lilly i Sverige.
Nu ska företaget genomföra en långtidsstudie i Europa. I den deltar bland annat barnneuropsykiatrin i Göteborg. Totalt ska cirka 400 barn varav ett 40-tal i Sverige delta i prövningen som ska pågå i ett och ett halvt år.
Ekonomiskt klipp
Det företag som blir först med ett alternativ till de narkotiska preparaten kan räkna med att göra ett ekonomiskt klipp. Och Lilly, vars patent för storsäljaren Prozac preliminärt går ut till hösten, behöver en stark efterföljare. Finansvärlden talar om en potential i miljardklassen för tomoxetin. För som man skriver i en analys: ?En effektiv behandling utan amfetaminets biverkningar skulle ha en dramatisk effekt på marknadspotentilen.? Till exempel föll läkemedelsföretaget Cephalons kurs med 36 procent på Nasdaqbörsen i somras dagen efter att företaget tvingats meddela att Provigil, ett läkemedel mot narkolepsi som man hoppats också skulle vara effektivt mot ADHD inte visade sig vara det. Det innebar nämligen att den potentiella marknaden i USA sjönk från 5-7 miljoner presumtiva användare till 125 000. I Sverige har totalt cirka 3 000 barn och ungdomar behandlats med amfetamin. De allra flesta sedan början av 90-talet.
Även andra företag, till exempel Glaxo SmithKline och Abbott arbetar för att ta fram icke-narkotiska preparat mot ADHD. n
 Ingert Nilsson