Annons
Åklagaren överklagar domen mot Macchiarini
Mikael Björk.

Åklagaren överklagar domen mot Macchiarini

Överåklagare Mikael Björk överklagar den villkorliga tingsrättsdomen och yrkar på fängelsestraff för kirurgen.

29 jun 2022, kl 11:39
0

Annons

Åklagaren bakom åtalet mot kirurgen Paolo Macchiarini, överåklagare Mikael Björk, har i dag överklagat Solna tingsrätts dom till Svea hovrätt. Överklagandet är även undertecknat av chefsåklagare Jim Westerberg och den seniora åklagaren Karin Lundström-Kron.

Åklagarna yrkar  att hovrätten ska döma Macchiarini för tre fall av grov misshandel av patienter hos vilka kirurgen opererade in syntetiska luftstrupar. I andra hand yrkar åklagarna på att hovrätten dömer honom för tre fall av grovt vållande till kroppsskada.

Kritiserar domen mot Macchiarini

Solna tingsrätt meddelade i mitten av juni friande dom i två av fallen. I det tredje fallet fick han villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada. Åklagarna yrkar i överklagandet i stället på fängelsestraff. De menar att han bör få fängelse också om hovrätten skulle komma till samma slutsats i skuldfrågan som tingsrätten.

– Jag anser att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett risktagande av allvarligt slag gällande alla tre målsägande. Det har i samtliga fall varit fråga om ingrepp som skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Mikael Björk i ett pressmeddelande.

– Det framstår i mina ögon som tydligt att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment och påföljden bör bestämmas till ett långvarigt fängelsestraff med tanke på brottslighetens art och höga straffvärde.

Motsätter sig tolkningen av nöd

Tingsrätten byggde domen mot Macchiarini på brottsbalkens nödparagraf. Detta motsätter sig dock åklagarna. Ett av deras argument för detta är att det inte var nära förestående fara för att patienterna skulle avlida. Detta bevisas, menar de, av att det fanns tid att tillverka de syntetiska luftstruparna i Storbritannien och USA och skicka dem till Sverige.

– De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening, säger chefsåklagare Jim Westerberg i pressmeddelandet.

Han framhåller också att luftstrupsoperationerna aldrig skulle kunnat vara en nödvändig åtgärd i lagens mening:

– För att en handling ska anses vara nödvändig för farans undanröjande bör det rimligen krävas att handlingen i fråga med viss grad av sannolikhet kan undanröja den hotande faran. En helt obeprövad metod som innebär att ett livsviktigt organ ersätts med ett plaströr kan inte påstås vara av sådant slag.

Det återstår att se om även Paolo Macchiarini väljer att överklaga tingsrättsdomen. Det måste i så fall ske senast 7 juli.