Annons

Aco hud fällt för Minidermreklam

Hudkrämen Miniderm är inte speciellt framtagen för barn som reklamen
påstår. Dessutom saknas stöd för att krämen svider mindre, påpekar en
dermatolog som anmält företaget.

9 apr 2009, kl 12:00
0

Annons

Aco Hud påstår i sin reklam att mjukgöraren Miniderm är den första mjukgöraren som är speciellt utvecklad för barn. Miniderm påstås också svida mindre än andra läkemedel mot torr hud. Detta stämmer inte menar en överläkare och dermatolog som anmält företaget till IGM.

Den anmälande läkaren har reagerat på att det i information från Aco Hud framstår som att Miniderm är extra barnvänlig och att det i flera studier visat sig att den fuktbindande förmågan i Miniderm skulle vara extra god. Läkaren menar på att de referenser som anges i samband med texten inte är studier utförda på barn. Eftersom flera läkemedelskommitéer rekommenderar Miniderm frågar undrar anmälaren om dessa fått ta del av andra studier än de som hänvisas till i produktbladet.

Aco Hud framhåller att krämen visserligen inte togs fram enbart för barn, men att den var godkänd för alla åldrar redan från början. Miniderm är godkänd för indikationen torr hud och eftersom barn kan ha torr hud är informationen korrekt enligt Aco hud.

Men det räcker inte för att skriva som företaget gör, anser IGM. För att påstå att krämen är skönare och svider mindre än andra krävs jämförande studier, och eftersom sådana saknas är inte heller det påståendet tillåtet, konstaterar IGM. Reklamen fälls av IGM, men eftersom Aco Hud inte är medlem i Lif saknas grund för att ta ut en avgift.