Annons

Warfarin förhindrar inte trombos hos cancerpatienter

Cancerpatienter som riskerar att drabbas av blodproppar kan behandlas
med blorförtunnande läkemedlet warfarin som profylax. Men warfarin
minskar inte förekomsten av trombos hos cancerpatienter, enligt en
studie som publicerats i Lancet idag.

13 feb 2009, kl 12:30
0

Annons

Bildning av blodproppar som avlägsnar sig från kärlväggen och kan blockera blodkärl i livsviktiga organ kallas för tromboembolism. Tumörer orsakar tromboembolism genom att utsöndra substanser som främjar blodkoagulering. Cytostatika som förs in med hjälp av central ven kateter eller hormonbehandlingar kan också orsaka blodproppar. Tromboembolism drabbar kring hälften av alla cancerpatienter. Men både diagnostik och behandling kan förbättras, enligt artikelförfattarna.

Studien stöddes av Cancer Research UK och brittiska Medical Research Council och undersökte 1590 patienter vid olika cancerkliniker i Storbritannien. Alla patienter fick behandling med cytostatika via central ven kateter. Deltagarna delades i tre grupper, en grupp utan warfarinbehandling, en grupp som fick en viss dos warfarin varje dag, samt de patienter som fick olika mängder warfarin.

Uppföljning visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna, warfarin minskade varken förekomsten av tromboembolism eller dödsrisken. Forskarna skriver i sina slutsatser att det kan vara dags att börja fundera på alternativ till warfarin som profylax mot tromboembolism.