Viss kritik mot förslag till ändring i smittskyddslagen

Viss kritik mot förslag till ändring i smittskyddslagen

Lagrådet riktar viss kritik mot regeringens förslag om att öka sin makt, men ser samtidigt att behovet finns.

7 apr 2020, kl 11:51
0

Annons

Under gårdagen utvärderade Lagrådet regeringens snabbframtagna förslag på tillfälliga ändringar i smittskyddslagen. De föreslagna ändringarna ger regeringen ökade befogenheter att fatta vissa beslut utan förankring i riksdagen.

I förslaget ingår bland annat ändringar som gör det möjligt för regeringen att på egen hand fatta beslut om bland annat tillfälliga begränsningar för folksamlingar, nedstängning av köpcentrum och nedstängning eller begränsningar av olika typer av infrastruktur.

Förslag om omfördelning

Enligt förslaget ska regeringen också tillfälligt kunna omfördela läkemedel, skyddsmateriel och annan medicinsk utrustning mellan regioner, kommuner och privata vårdgivare.

– Sverige och världen befinner sig i ett allvarligt läge med anledning av coronaviruset. Vi ser behov av att kunna agera skyndsamt om situationen så kräver, det handlar ytterst om att skydda människoliv, sade socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande i samband med att förslaget lämnades till Lagrådet.

Ändringarna i smittskyddslagen föreslås gälla från och med den 18 april till och med den 30 juni.

Efter att under gårdagen ha granskat förslaget meddelade Lagrådet att man med anledning av det pågående coronavirusutbrottet ”godtar” regeringens bild av att smittskyddslagen till viss del är oklar. Man skriver i sitt yttrande att det ”finns behov av ytterligare normgivningsbemyndigande” – det vill säga att regeringen bör kunna få fatta beslut och vidta åtgärder mycket snabbt.

Kritik från Lagrådet

Däremot är Lagrådet kritiskt mot att skälen för det är alltför allmänt beskrivna. Man vill att regeringen, inför en ny prövning, avgränsar de åtgärder som man ska få vidta – både mot enskilda och mot det allmänna.

I förslaget skriver regeringen att de åtgärder som regeringen genomför med stöd av ändringen i smittskyddslagen ”snarast” ska kunna prövas av riksdagen. Även här tycker Lagrådet att formuleringen är för vag då ”snarast” inte tillräckligt väl preciserar hur snabbt det ska ske.

Lagrådet vill därför se en tydligare skrivning som säger att beslutade föreskrifter ska prövas av riksdagen ”så fort som möjligt” efter de meddelats. Det ska helst ske samma dag, men allra senast efterföljande veckodag, enligt Lagrådet.

Regeringen tar, enligt socialdepartementets presstjänst, ”hänsyn till Lagrådets synpunkter” i den vidare beredningen av ärendet.

Kort remisstid

Förslaget om tillfällig ändring av smittskyddslagen lades fram under den gångna helgen. 13 ”remissinstanser” fick under 24 timmar granska förslaget och inkomma med synpunkter. Intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, var en av dessa. SKR skriver i sitt remissvar att landets kommuner och regioner redan har möjligheten att samverka kring läkemedelsförsörjning och att innan mer långtgående åtgärder tas för detta bör dessa möjligheter uttömmas helt.

Läkemedelsverket är i sitt remissvar däremot positivt till att ge regeringen ett utökat samordnings- och fördelningsansvar vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning.

I sitt svar betonar Läkemedelsverket vikten av en god samverkan mellan nationella och regionala aktörer. Man skriver också att det bör göras tydligt hur dessa kan hjälpa varandra vid omfattande bristsituationer på läkemedel och medicinsk utrustning.

Man föreslår också att regeringens förslag på mandat att omfördela bland annat läkemedel inte bara ska gälla läkemedel och medicinsk utrustning på regioners sjukhus och andra vårdinrättningar utan också sådant som ännu inte nått en vårdinrättning. Detta för att regeringens förslag ”ska få avsedd effekt”.

Det av Lagrådet nu granskade förslaget bereds enligt socialdepartementens presstjänst ”så skyndsamt dom möjligt”.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng