Annons

Vioxx-studier var marknadsföring

En studie som Merck gjorde av biverkningar på Vioxx var i själva verket
en del av företagets marknadsföring. Studiens syfte var att öka
försäljningen av preparatet.

19 aug 2008, kl 12:47
0

Annons

Det är en genomgång av ett hundratal interna dokument och skrivelser från läkemedelsföretaget Merck som avslöjat strategin. En grupp forskare har gått igenom dokumenten som blev offentliga i samband med rättegångarna som pågår i USA mellan Merck, som heter MSD i Sverige, och personer som fått biverkningar av Vioxx. Det antiinflammatoriska läkemedlet Vioxx (rofexocib) drogs in från marknaden hösten 2004 efter att studier visat på ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.

I den nya rapport som publicerats i Annals of Internal Medicine handlar det om en studie från 1999 där biverkningarna av Cox-2 hämmaren skulle undersökas. Studien, som hette Advantage, jämförde Vioxx med naproxen hos 5 500 patienter. Enligt rapporten finns det en mängd dokument som visar att studien var en del av marknadsföringskampanj för att öka försäljningen av Vioxx. Företagets marknadsavdelning hade enligt rapporten hand om både de vetenskapliga och de marknadsmässiga delarna.

De läkare som deltog var alla nyckelpersoner med stort inflytande som kunde påverka sina kollegor och enligt rapporten fördes noggranna diskussioner på Merck om vilka läkare som skulle vara lättast att påverka. Forskarna har också hittat dokument som visar att läkare som deltog i Advantage i mycket högre grad än andra skrev ut Vioxx till patienter.

Kevin Hill som har lett arbetet med att gå igenom Advantage säger att detta helt enkelt var marknadsföring förklädd till forskning. Han säger till nyhetsbyrån Bloomberg att detta förmodligen är ett av de första bevisen på en strategi som flera läkemedelsföretag använder sig av.

Från Merck avvisar man anklagelserna. I ett öppet brev svarar Jonathan Edelman, chef för Mercks forskningslaboratorier, att Advantage-studien låg under företagets forskningsavdelning men att marknadsavdelningen hade tillgång till resultaten. Han skriver också att studien följde de krav och  metoder som FDA kräver.
–    All klinisk forskning på Merck har ett kommersiellt intresse men att det skulle varit det främsta syftet är fel, säger Jonathan Edelman till Bloombergs.

Tidigare i våras blev det känt att Merck använt spökskrivare för att publicera vetenskapliga studier om Vioxx. Vid en genomgång av studier upptäcktes flera fall där de välkända forskare som stod som artikelförfattare i själva verket inte deltagit i forskningen. I vissa fall hade de till och med fått betalning för att låna ut sina namn.